okładka
NIEDOSTĘPNY

Nr 58, RP 2014

Edukacja: ausculta+pervenies

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

6

Paweł Milcarek

Tezy o edukacji klasycznej dla cywilizacji chrześcijańskiej

15

Akt założycielski Kolegium św. Benedykta

 

ausculta+pervenies

17

Artur Górecki

Skazani na przypadkowość?

38

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Logike mousike. O wychowawczych aspektach muzyki kościelnej

47

Michał Pełka, Tomasz Warowny

Młodzi potrzebują miejsc, gdzie mogą czynić dobro

58

Artur Górecki

O jezuickiej ratio studiorum

70

Michał Chaberek

Dlaczego warto nauczać dwóch stron. O edukacji, ewolucji i teorii inteligentnego projektu

83

Artur Górecki

Rodzina, państwo, Kościół; szkolnictwo publiczne, prywatne – czyją sprawą edukacja?

 

autorzy

92

Jean Madiran

Doktryna, roztropność i wolne opcje

107

Etienne Gilson

Szkoła wolna, czyli katolicka

130

Erik Peterson

Czyż nie jest On synem cieśli?

 

studia

133

Christine Mohrmann

Łacina liturgiczna – jej początki i charakter. Trzy wykłady (II)

150

Paweł Grad

Tradycja i czas

 

duchowość

167

M. Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział dziewiąty: Czy modlitwę myślną powinno się odprawiać według jakiejś metody?

172

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu. Rozdział piąty: Praca

 

szkice

188

Tomasz Dekert

Przygotowanie do małżeństwa według "Casti connubii", czyli o zapomnianej nauce

197

Piotr Chrzanowski

Uwagi o Mszale św. Jana Pawła II

211

Elżbieta Wiater

Nowomowa w służbie dekonstrukcji Kościoła

 

hyperteksty

215

Krzysztof Rek

Recenzja powieści Szczepana Twardocha „Drach”

221

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Credo. Dziedzictwo i chluba

223

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Graindelavoix. Muzyko-logika

 

glossy

226

Tomasz Rowiński

Jezus faryzeusz. Uwagi o miłosierdziu liberałów

236

Paweł Grad

O pożytkach szkodliwości hermeneutyki dla recepcji Soboru.

246

Summary

248

Sommario

250

Résumé

252

O autorach