16.05.2022
do schowka

Myśli abpa Fultona Sheena na czas wojny

Doświadczenie II wojny światowej na trwałe wyryło swoje znamię na poprzednim pokoleniu. W 1943 roku abp Fulton Sheen, znany i ceniony duchowny, którego proces beatyfikacji jest ciągle w toku, stworzył „Modlitewnik na czas wojny” dla wszystkich żołnierzy idących na front.  Dziś w obliczu tragedii wojny toczącej się przy naszej granicy warto powracać do słów, które niosły pokrzepienie wcześniejszemu pokoleniu. Mogą zwiastować Pokój i Nadzieję, którą zawsze niesie dla nas Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.