Paweł Milcarek

 

(1966), założyciel i redaktor naczelny "Christianitas", filozof, historyk, publicysta, freelancer. Mieszka w Brwinowie.

Marek Jurek

Marek Jurek

 

(1960), historyk, współzałożyciel pisma Christianitas, były Marszałek Sejmu. Mieszka w Wólce Kozodawskiej.

TR

Tomasz Rowiński

 

(1981), senior research fellow w projekcie Ordo Iuris: Cywilizacja Instytutu Ordo Iuris, redaktor "Christianitas", redaktor portalu Afirmacja.info, historyk idei, publicysta, autor książek; wydał m. in "Bękarty Dantego. Szkice o zanikaniu i odradzaniu się widzialnego chrześcijaństwa", "Królestwo nie z tego świata. O zasadach Polski katolickiej na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych", "Turbopapiestwo. O dynamice pewnego kryzysu", "Anachroniczna nowoczesność. Eseje o cywilizacji przemocy". Mieszka w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego.

Holvoote

Monika Grądzka-Holvoote

 

(1970), romanistka, tłumaczka. Członek redakcji "Christianitas". Mieszka we Francji.

Piotr Kaznowski

Piotr Kaznowski

 

(1981), historyk filozofii, w latach 2009-2012 redaktor naczelny "Christianitas", mieszka w Warszawie.

Michał Barcikowski

Michał Barcikowski

 

(1980), historyk, redaktor "Christianitas", mieszka w Warszawie.

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert

 

(1979), mąż, ojciec, z wykształcenia religioznawca, z zawodu wykładowca, członek redakcji "Christianitas", współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Paweł Grad

Paweł Grad

 

(1991), członek redakcji „Christianitas”, dr filozofii, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki O pojęciu tradycji. Studium krytyczne kultury pamięci (Warszawa 2017). Żonaty, mieszka w Warszawie.

Dominika Krupińska

Dominika Krupińska

 

Dominika Krupińska (1970), doktor teologii i historyk. Mieszka w Podłężu.

Artur Górecki

Artur Górecki

 

Artur Górecki (1975) doktor historii, ukończył także studia filozoficzno-teologiczne i zarządzanie oświatą; autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia, artykułów, przyczynków naukowych i recenzji; współzałożyciel i redaktor czasopisma WychowujMy!; nauczyciel i wieloletni dyrektor placówek edukacyjnych różnych szczebli; dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN; propagator edukacji klasycznej.

Justyna Melonowska

Justyna Melonowska

 

Justyna Melonowska (1976), doktor filozofii. Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka książek i artykułów naukowych, m.in. „Osob(n)a: kobieta a personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Doktryna i rewizja” (Difin 2016), „Ordo amoris, amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie” (APS 2018), „Pisma machabejskie. Religia i walka” (Fundacja im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 2020), „Pisma jakubowe. Religia i walka” (Fundacja im. Augusta hr. Cieszkowskiego, 2023). Jej zainteresowania badawcze dotyczą hermeneutyki filozoficznej, rozumienia tradycji i ortodoksji religijnej oraz piękna i estetyki liturgii. Uczestniczka licznych debat publicznych. Od 2020 roku felietonistka czasopisma „Filozofuj!”, w którym prowadzi własną rubrykę „Potęga niesmaku”. Od 2017 roku autorka w „Christianitas. Pismo na rzecz ortodoksji”, od 2023 roku członkini redakcji tegoż. W latach 2021-2023 prowadząca autorską audycję literacko - filozoficzną „Do dzieła!” w TVP Kultura. Audycja była nominowana do nagrody III Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość” w kategoriach „Publicystyka kulturalno - historyczna” i „Romantyzm”. W 2020 komentatorka w programie kulturalnym „Tego się nie wytnie” w TVP Kultura, mającym na celu upowszechnianie kultury i sztuki współczesnej. Od 2023 roku jurorka Nagrody Identitas, autorka warsztatu z zaawansowanych metod hermeneutyki biblijnej przeprowadzonego dla nominowanych na arktycznej wyspie Uløya.

Michał Gołębiowski

Michał Gołębiowski

 

(1989), doktor nauk humanistycznych, filolog, historyk literatury, eseista, pisarz, tłumacz. Stały współpracownik pisma „Christianitas”. Autor książek, m.in. „Niewiasty z perłą” (Kraków, 2018) czy „Bezkresu poranka” (Kraków, 2020), za którą został uhonorowany Nagrodą Specjalną Identitas. Jego zainteresowania obejmują zarówno dawną poezję mistyczną, jak również kulturę tworzoną w atmosferze tzw. „śmierci Boga” oraz dzieje ruchów kontrkulturowych lat 60. XX wieku.

Antonina Karpowicz

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

 

(1975), doktor nauk teologicznych, muzykolog, redaktor „Christianitas”. Publikowała w „Studia Theologica Varsaviensia”, "Christianitas", na portalu "Teologii Politycznej" oraz we "Frondzie LUX". Autorka książek "Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna" (Kraków, 2013), "Zwierciadło muzyki" (Tyniec/Biblioteka Christianitas, 2016) oraz "Rozbite zwierciadło. O muzyce w czasach ponowoczesnych"(Tyniec/Biblioteka Christianitas, 2021). Mieszka w Warszawie.

Elżbieta Wiater

Elżbieta Wiater

 

(1976), doktor teologii i historyk, publicystka, autorka książek (m.in. Filotea 2.1, Hildegarda z Bingen. Mistyczka z charakterem, C.S. Lewis. Pielgrzym radości). Mieszka w Krakowie.

Piotr Chrzanowski

Piotr Chrzanowski

 

(1966), mąż, ojciec; z wykształcenia inżynier, mechanik i marynarz. Mieszka pod Bydgoszczą.

ks. Jarosław Tomaszewski

Ks. Jarosław Tomaszewski

 

(1975), kapłan diecezji płockiej, doktor teologii duchowości. Obecnie pełni posługę misyjną w diecezji Minas, w Urugwaju oraz prowadzi regularne wykłady na Wydziale Humanistycznym Universidad de Montevideo

Filip Łajszczak

Filip Łajszczak

 

(1978), zastępca redaktora naczelnego Christianitas. 

Grzegorz Pawłowski

 

(1973), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na uniwersytetach w Lipsku i Luxemburgu. Zainteresowania naukowe: lingwistyka, semantyka epistemologiczna, terminologia bizantyjska, historia muzyki bizantyjskiej.

Bogusław Kiernicki

Bogusław Kiernicki

 

(1962), Prezez Fundacji Św. Benedykta, wydawca, szef Wydawnictwa Dębogóra. Mieszka w Dębogórze.

Monika Chomątowska

 

(1989), doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, publikuje w Christianitas i Frondzie. Mieszka w Krakowie

George Pell

kard. George Pell

 

(1941), australijski kardynał, prefekt watykańskiego Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej.

Karol Wojtyła

Jan Paweł II

 

(1920-2005), Karol Wojtyła, papież, święty. Pochodził z Wadowic. Ora pro nobis!

Łukasz Benedykt Bilski

Łukasz Bilski

 

(1985), doktor nauk teologicznych z zakresu teologii dogmatycznej. Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Posługuje jako organista na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Michał Jędryka

 

(1965), z wykształcenia fizyk. Był nauczycielem, dziennikarzem radiowym i publicystą niezależnym. Jest ojcem czwórki dzieci. Mieszka w Bydgoszczy.

Łukasz Kobeszko

Łukasz Kobeszko

 

(1975) filozof i publicysta, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

Piotr Feliga

Piotr Feliga

 

(1977), doktor teologii, autor książki "Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle Prawdy i metody Hansa-Georga Gadamera".

Dom Mark Kirby OSB

Dom Mark Daniel Kirby OSB

 

(1952), przeor klasztoru Silverstream w hrabstwie Meath w Irlandii.

Ewa Kiedio

 

(1984), redaktor w wydawnictwie i kwartalniku „Więź”, współzałożycielka magazynu „Dywiz. Pismo Katolaickie”. Z wykształcenia filolog polski. Autorka książki „Osobliwe skutki małżeństwa”. Publikowała m.in. w „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu Niedzielnym”, „Kontakcie” oraz na portalach „Deon” i „Tezeusz”. Od 2008 r. żona Marcina. Mieszka w Warszawie.

o. Michał Chaberek

O. Michał Chaberek OP

 

(1980), dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Kościół a ewolucja oraz licznych publikacji dotyczących debaty ewolucja - stworzenie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Współpracuje z Discovery Institute, amerykańskim think-tank zajmującym się promocją teorii intelignetnego projektu.

Magdalena Chrzanowska

 

(1965), żona, mama, doktor nauk medycznych, specjalista neonatolog. W trudnych sprawach prosi o wstawiennctwo Sługę Bożego Profesora Jérôme Lejeune'a.

Sławek Matacz

Sławek Matacz

 

(1961), mąż, ojciec dwóch córek. Od niemal 10 lat w Irlandii, początkowo z przyczyn ekonomicznych, teraz z wyboru. Zainteresowany historią, religią i Irlandią.

Dariusz Kowalczyk

Ks. Dariusz Kowalczyk

 

(1963), kapłan Towarzystwa Jezusowego, były przełożony prowincji warszawskiej jezuitów, profesor teologii. Obecnie wykładowca i dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Paweł Rojek

 

(1981), filozof i socjolog, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, redaktor naczelny „Pressji”.

Marian Piłka

 

(1954), historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł na Sejm I, III, IV i V kadencji.

Dawid Gospodarek

Dawid Gospodarek

 

(1988), redaktor, publicysta. Pochodzi z Kaszub, interesuje się liturgią, Soborem Watykańskim II, dialogiem międzyreligijnym i ekumenizmem.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

 

(1969), mąż, ojciec czwórki dzieci, publicysta, założyciel i szef Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

Jakub Pytel

 

(1976), plastyk, publicysta, stale współpracuje ze związanym z FSSPX miesięcznikiem "Zawsze wierni" i wydawnictwem TeDeum, miłośnik historii Anglii, autor bloga "Pod Mitrą, czyli kościelne safari". Mieszka w Poznaniu i Lincoln.

Piotr Bogdanowicz

Piotr Bogdanowicz

 

(1989), pielgrzym, podróżnik, teolog. Interesuje się liturgiką oraz twórczością pisarską C.S. Lewisa oraz Kard. Jana Chryzostoma Korca. Autor bloga „Gwałtownik”.

L. Buoyer

O. Louis Bouyer

 

O. Louis Bouyer (1913-2004), oratorianin, teolog francuski, ekspert Soboru Watykańskiego II, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultor Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Reguiescat in pace!

Mateusz Czarnecki

Mateusz Czarnecki

 

Absolwent Polonistyki UJ, zajmuje się redakcją książek. Mąż wspaniałej żony i tato sześciorga dzieci. Mieszka na wsi polskiej.

 

Rafał Łętocha

 

(1973), politolog i religioznawca. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zakładu Historii Stosunków Państwo-Kościół w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii idei oraz relacji pomiędzy religią a sferą polityczną. Autor książek i licznych artykułów. Mieszka w Myślenicach.

Paweł Beyga

 

(1990), doktor nauk teologicznych (teologia dogmatyczna). W 2018 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na temat tradycji anglikańskiej w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów. Interesuje się związkiem liturgii z treścią wiary. Publikował m.in. w „Teologii w Polsce”, „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym” oraz „Studia Europaea Gnesnensia”.

Bartłomiej Krzych

Bartłomiej Krzych

 

(1990), doktorant filozofii na Uniwersutecie Rzeszowskim. Ponadto m. in. członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego i członek korespondent Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Zainteresowania: ontologia i metafizyka,liturgika, relacje nauki i teologii.

Krzysztof Rek

Krzysztof Rek

 

(1986), prawnik, zawodowo związany z rynkiem kapitałowym. Mieszka w Warszawie.

Tadeusz Matuszkiewicz

Tadeusz Matuszkiewicz

 

(1975), doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu.

Krzysztof Wołodzko

Krzysztof Wołodźko

 

(1977), dziennikarz i publicysta Instytutu Spraw Obywatelskich, autor Nowej Konfederacji, felietonista portalu tvp.info, Polskiego Radia 24, „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”. Pisze m.in. do: miesięcznika „ZNAK”, Tygodnika TVP, „Frondy LUX”, brulion24.pl

Mateusz Wendland CRLA

 

(1985), kanonik regularny, magister teologii i licencjat z liturgiki na UKSW.

Jan Moniak

 

kard. Raymond Burke

 

(1948), amerykański kanonista, patron Zakonu Maltańskiego, były prefekt Sygnatury Apostolskiej, biskup La Crosse (1995-2003) i St. Louis (2003-2008)

Robert Pożarski

Robert Pożarski

 

Kantor, rekonstruktor polskiej muzyki liturgicznej, inicjator projektu „Castrum Doloris”.

Maciej Ruczaj

Maciej Ruczaj

 

(1983), absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Współpracował m.in. z "Christianitas", dziennikiem "Lidove noviny" (Czechy), tygodnikiem "Tyzden" (Słowacja). Pracuje w Instytucie Polskim w Pradze. Autor kilku publikacji dotyczących polskiej historii i mysli politycznej w języku czeskim. Mieszka w Pradze.

Piotr Popiołek

Piotr Popiołek

 

(1987), absolwent religioznawstwa UJ i doktorant Wydziału Teologicznego UPJPII. Interesuje się historią chrześcijaństwa i teologią na Dalekim Wschodzie oraz kontekstualnymi teologiami politycznymi. Publikuje na łamach „Christianitas”, „Pressji” i „Kontaktu”.

Emilia

Emilia Żochowska

 

(1981) zajmuje się studiami średniowiecznymi. Współpracuje z Newman Institutet w Uppsali. Mieszka na wyspie Stryno w Danii. 

Ks. Guillaume Derville

 

(1959), teolog, wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie, tamże współtwórca Centrum Formacji Kapłańskiej, autor m. in. pracy o teologii sakramentów w myśli kard. Jeana Danielou.

Piotr Cichy

 

(1977), ojciec dwóch córek, miłośnik fantastyki i gier role-playing, o których pisze na blogu: ifrytrpg.blogspot.com . Mieszka w Kobyłce pod Warszawą.

Josef Seifert

 

(1945), austriacki filozof, współzałożyciel i rektor Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Lichtensteinie.

Scott Hahn

Scott Hahn

 

(1957), teolog katolicki i apologeta, były pastor, który porzucił prezbiterianizm,

ks. Krzysztof Irek

 

(1978), pochodzący z diecezji sandomierskiej ksiądz katolicki, absolwent prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, pracownik Sądu Biskupiego w Sandomierzu, katecheta w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych, opiekun Diecezjalnego Ośrodka Katechumenatu.

Erik von Kuehnelt-Leddihn

Erik von Kuehnelt-Leddihn

 

(1909-1999), dziennikarz, pisarz i myśliciel. Publikował między innymi w "National Review", "Chronicles", "Criticon", "Modern Age", "Triumph", "Religion & Liberty", "Freeman". Jego książki tłumaczone były na ponad 15 języków. Requiescat in pace!

Bartosz Izbicki

Bartosz Izbicki

 

(1975), doktor historii, muzykolog, organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie. Od 2008 r. współpracuje z Zakładem Muzykologii Instytutu Sztuki PAN - m. in. przygotowuje komputerowe indeksy polskich antyfonarzy średniowiecznych. Zajmuje się również badaniem tradycji chorału gregoriańskiego w Polsce w XIX wieku.

Artur Zawisza

 

(1969), absolwent polonistyki i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; publicysta, polityk i przedsiębiorca; poseł na Sejm w latach 2001-07 (PiS i Prawica Rzeczypospolitej); obecnie wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Wojciech Jajdelski

 

Tłumacz m.in twórczości Elizabeth Anscombe.

Cécile Bruyère

Cécile Bruyère OSB

 

(1845-1909), mniszka benedyktyńska, duchowa córka Dom Prospera Guerangera. Od 1891 r. ksieni Opactwa św. Cecylii w Solesmes. Resquiescat in pace!

Thomas Hilgers

 

Jest dyrektorem Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha (Nebraska, USA). Twórca metody rozpoznawania płodności zwanej Modelem Creightona oraz leczenia bezpłodności zwanej NaProTechnology.

Walter Brandmüller

Walter Brandmüller

 

(1929), kardynał Kościoła katolickiego, profesor historii Kościoła, emerytowany przewodniczący Papieskiego Instytutu Nauk Historycznych.

kard. Kazimierz Nycz

Kard. Kazimierz Nycz

 
(1950), kardynał, metropolita arcybiskup warszawski

Robert Francis Taft SJ

 

(1932–), amerykański jezuita, archimandryta Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, ekspert i doradca Stolicy Apostolskiej w dziedzinie liturgii wschodnich, emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Wschodniego. Autor wielu przełomowych prac z historii liturgii i ceniony autorytet naukowy.

Gerhard Ludwig Müller

Gerhard Ludwig Müller

 

(1947),teolog, kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, biskup Ratyzbony w latach 2002-2012.

Carlo Caffarra

Carlo Caffarra

 

(1938), arcybiskup Bolonii, Benedykt XVI udzielił mu godności kardynalskiej. Obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Gregorianum na podstawie pracy o celowości małżeństwa, uzyskał dyplom z teologii moralnej Papieskiej Akademii Nauk; w 1980 r. Jan Paweł II nominował go ekspertem Synodu Biskupów co do kwestii małżeństwa i rodziny, a w następnym roku dał mu mandat do powołania i zarządzania Papieskim Instytutem Jana Pawła II do spraw Studiów nad Małżeństwem i Rodziną; w 1995 r. został wybrany arcybiskupem regionu Ferrara-Comacchio, którego katedrą zarządzał przez osiem lat; w czerwcu zeszłego roku Papież Franciszek zatwierdził go jako arcybiskupa Bolonii aż do ukończenia 77 roku życia, co nastąpi w 2015 r. Brał udział w konklawe 2013 r.

Dom Augustin Savaton OSB

Dom Augustin Savaton OSB

 

(1878-1965), mnich benedyktyn, w 1903 r. wstąpił do opactwa Soledmes będącego wówczas na wygnaniu w Anglii. Przez 16 lat był mistrzem nowicjuszy. W latach 1928-1960 był opatem klasztoru Św. Pawła w Wisque. Requiescat in pace!

Dom Gérard Calvet OSB

 

(1927-2008), mnich benedyktyński, założyciel opactwa Świętej Magdaleny w Le Barroux. Requiescat in pace!

Jean Raspail

 

(1925), pisarz francuski, podróżnik

Dom Prosper Guéranger OSB

 

(1805-1875), mnich benedyktyński, pierwszy opat (1837-1875) odnowionego po rewolucji francuskiej opactwa św. Piotra w Solesmes (Francja). Przyczynił się do restauracji monastycyzmu we Francji oraz szerzenia pobożności liturgicznej.

Josef Ratzinger

 

(1926), teolog, kardynał i papież Kościoła katolickiego (2005-2013) jako Benedykt XVI.

O. Bartłomiej Parys SVD

 

(1982), od 2002 roku należy do Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści). Mieszka na stałe w Irlandii, podejmując posługę na rzecz Nowej Ewangelizacji.

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski

 

(1964), historyk sztuki, Sarmata, pieśniarz, poeta; adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UAM; autor książek naukowych i popularnonaukowych, płyt CD; zob. www.jacekkowalski.pl

Dominik Łypczak

 

(1978), żonaty, ojciec czwórki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Tomasz Kurzydło

 

(1990), student filozofii UJ, współpracuje z kwartalnikiem Pressje. Urodził się i mieszka w Krakowie.

Michał Łuczewski

Michał Łuczewski

 

(1979), polski socjolog, specjalizujący się w problematyce tożsamości narodowych. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor monumentalnej pracy "Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej". Ostatnio wydał "Kapitał moralny. Polityki historyczne w póżnej nowoczesności".

etienne gilson

Étienne Gilson

 

(1884-1978), jeden z najwybitniejszych chrześcijańskich filozofów XX wieku, tomista. Był też aktywnym publicystą, jego komentarze do sytuacji chrześcijaństwa w laickim państwie francuskim spisane jeszcze przed II wojną światową, w dużym stopniu dają do myślenia i dzisiaj. Resquiescat in pace!

Rafał Miśta

Rafał Miśta

 

(1988), doktorant Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, zajmuje się teorią systemów i naukami o złożoności.

blignieres

Ks. Louis-Marie de Blignières

 

(1949), doktor filozofii, założyciel Bractwa Świętego Wincentego Ferreriusza

Kard. Charles Journet

 

(1891-1975), szwajcarski teolog, kardynał (1965), profesor seminarium we Fryburgu, uczestnik Soboru Watykańskiego II, założyciel czasopisma „Nova et Vetera”. Requiescat in pace!

Bogdan Chazan

 

(1944),lekarz, profesor ginekologii i położnictwa.

Fulton Sheen

Abp Fulton Sheen

 

(1895-1979), arcybiskup amerykański, autor książek i audycji radiowych, kaznodzieja, Sluga Boży. Intercede pro nobis!

Dom Antoine Forgeot OSB

 

Mnich benedyktyński, trzeci opat Fontgombault (1977-2011), od 2011 opat senior.

John Henry Newman

Św. Kard. John Henry Newman

 

(1801-1890) angielski kardynał, filozof, teolog, pisarz, konwertyta, oratorianin (COr), najwybitniejszy przywódca anglokatolicyzmu, jeden z liderów Ruchu Oksfordzkiego. Ora pro nobis!

Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand

 

(1889-1977), niemiecki filozof, teolog, uznawany za jednego z największych katolickich myślicieli XX wieku. Dorastał w protestanckiej rodzinie o bogatych tradycjach intelektualnych, w dorosłym życiu wybrał wiarę katolicką. Tworzył w trudnych czasach szerzenia się nazizmu, wobec którego zachował bezkompromisową postawę. Jest autorem ważnych prac na temat etyki, życia duchowego i katolickiej wizji małżeństwa. Requiescat in pace!

Krzysztof Kawęcki

Krzysztof Kawęcki

 

doktor historii, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Mariusz Dzierżawski

 

(1956), polityk i działacz społeczny. Założyciel Fundacji Pro-prawo do życia.

Paweł Skibiński

 

(1973), historyk, politolog związany z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Waszyńskiego

Andrzej Bielat OP

O. Andrzej Bielat OP

 

(1965), dominikanin, doktor teologii, pracuje w Tarnobrzegu. Autor książki Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej.

Christine Mohrmann

Christine Mohrmann

 

(1903-1988), filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Amsterdamskiego i Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen. Wybitna znawczyni wczesnochrześcijańskiej greki i łaciny, uważana za jedną z twórców (obok Josepha Schrijnena) paradygmatu badań językowych nad wczesnym chrześcijaństwem stosujących zasady językoznawstwa ogólnego (tzw. "École de Nimègue"), współzałożycielka czasopisma "Vigiliae Christianae". Requiescat in pace!

Erik Peterson

 

(1890-1960), niemiecki teolog katolicki, konwertyta, wybitny znawca starożytności chrześcijańskiej. Wywarł duży wpływ na teologów protestanckich i katolickich XX w. Requiescat in pace!

David Martin

 

(1929), socjolog religii, znany szczególnie z krytyki sekularyzacji jako teorii społecznego postępu. Jest emerytowanym profesorem London
School of Economics and Political Science oraz honorowym profesorem religii w Lancaster University. Opublikował m.in. On Secularization: Towards a Revised General Theory.

Victor Turner

 

(1920-1983), antropolog brytyjski pochodzenia szkockiego. Requiescat in pace!

Mieczysław Gogacz

Mieczysław Gogacz

 

(1926-2022), filozof, znawca ascetyki i mistyki katolickiej. Mieszka w Warszawie. Requiescat in pace!

Alcuin Reid

Dom Alcuin Reid OSB

 

(1963), zakonnik w klasztorze Saint-Benoît we francuskiej diecezji Fréjus-Toulon. Po ukończeniu studiów w zakresie teologii i edukacji w Melbourne, w Australii, otrzymał tytuł doktora w King’s College na Uniwersytecie Londyńskim za pracę dotyczącą XX-wiecznej reformy liturgicznej (2002), którą wydano później pod tytułem "The Organic Development of the Liturgy" ze wstępem kard. Josepha Ratzingera (Ignatius, 2005; tytuł włoski: "Lo sviluppo organico della Liturgia", wyd. Cantagalli, 2013). Prowadził wykłady na całym świecie i opublikował wiele prac poświęconych Liturgii Świętej.

Kieran Flanagan

 

(1944), wykładowca socjologii na Uniwersytecie w Bristolu, był przewodniczącym Grupy Badań nad Socjologią Religii Brytyjskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 1997-2001. Obok "Socjologii i Liturgii" napisał "The Enchantment of Sociology: A Study of Theology and Culture", 1996. Z Peterem C. Juppem był redaktorem "Postmodernity, Sociology and Religion", 1996, oraz "Virtue Ethics and Sociology: Issues of Modernity and Religion", 2001. Obecnie kończy pracę nad książką Seen and Unseen: Tales of Sociology in Theology.

Fabrice Hadjadj

Fabrice Hadjadj

 

(1971), francuski filozof, dramaturg, eseista. Konwertyta. Dyrektor Instytutu Antropologii Chrześcijańskiej Philanthropos we Fryburgu. Mąż, ojciec sześciorga dzieci.

Jan Żaryn

 

(1958), historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista od dziejów najnowszych, a szczególnie historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, obozu narodowego oraz dziejów politycznych emigracji po 1945.

Henry Donneaud

Henry Donneaud OP

 

(1960), dominikanin, wykładowca teologii w Instytucie św. Tomasza z Akwinu i historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Instytutu Katolickiego w Tuluzie. Jego publikacje koncentrują się na historii tradycji tomistycznej, szczególnie współcześnie.

Isabel Nolan

Isabel Nolan

 
Aidan Nichols

Aidan Nichols OP

 

(1948), angielski teolog urodzony w rodzinie anglikańskiej, w 1966 r. przeszedł na katolicyzm, a rok później rozpoczął studia w Oksfordzie. Wkrótce wstąpił do zakonu dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 r., a 10 lat później obronił w Edynburgu doktorat na podstawie pracy o eklezjologii N. N. Afanasiewa. Wykładał również w rzymskim Angelicum, sprawował funkcję przeora dominikanów w Cambridge; w 2005 r. wykładał gościnnie na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie.

Fernando Carton Herran, Katarzyna Wrębel

 

Fernando Carton Herran (1972), Hiszpan mieszkający w Gliwicach, prawnik, informatyk, ojciec pięciu synów; Katarzyna Wrębel (1968), nauczycielka, tłumaczka, matka pięciu synów. Mieszka w Gliwicach

Arka Noego, Håkon Gullvåg

Ewa Korpysz

 

Jest Kustoszem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, pracuje w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin i Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

bp Marc Aillet

 

(1957), biskup francuskiej diecezji Bayonne, Lescar i Oloron, członek kapłańskiej Wspólnoty św. Marcina, doktor teologii, twórca i i uczestnik inicjatyw na rzecz obrony życia.

Russell Shaw

 

Jean Madiran

 

(1920-2013), pisarz i publicysta francuski. Twórca m. in. dziennika "Present" oraz miesięcznika "Itineraires". Requiescat in pace!

ks. Marcin Węcławski

ks. Marcin Węcławski

 

Proboszcz poznańskiej parafii pw. Maryi Królowej

Filip Memches

 

(1969), publicysta "Rzeczpospolitej". Mieszka w Warszawie.

John Senior

 

(1923-1999), amerykański wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kansas, w latach siedemdziesiątych wspólnie z Dennisem B. Quinnem i Franklynem C. Nelickiem współtworzył Zintegrowany Program Humianistyczny, który miał na celu przybliżenie amerykańskim studentom korzeni cywilizacji zachodniej. Requiescat in pace!

Eryk Łażewski

 

(1975), prezes Fundacji TRADERE, doktorant Wydziału Filiozofii Chrześcijańskiej UKSW. w latach 2001-2006 asystent na katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej tegoż wydziału. Mieszka na Żoliborzu. 

Serge-Thomas Bonino

Serge-Thomas Bonino OP

 

(1961), francuski dominikanin, teolog, mianowany w 2011 r. przez Benedykta XVI sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Athanasius Schneider

Bp Athanasius Schneider

 

(1961) urodził się w Kirgistanie, w deportowanej rodzinie niemieckiej. W 2006 roku został biskupem pomocniczym w Karagandzie, a od 2011 pełni tę funkcję w Astanie. 

Alice von Hildebrand

 

(1923), katolicka filozof i teolog, żona Dietricha von Hildebranda.

Madeleine Roussel

 

(1930), emerytowany wykładowca literatury francuskiej na Uniwersytecie Paul Valery w Montpellier, działaczka stoważyszenia "Una Voce".

John Hunwicke

John Hunwicke

 

(1941) Od 2011 jest księdzem Ordynariatu Personalnego Matki Bożej z Walsingham utworzonego przez papieża Benedykta XVI dla byłych anglikanów.

Bernard Antony

Bernard Antony

 

(1944), poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 1984-99, przewodniczący Christianitas-Solidarność

Marcin Masny

Marcin Masny

 

(1964), publicysta, tłumacz, poeta, doktor nauk humanistycznych 

Juliusz Gałkowski

Juliusz Gałkowski

 

(1967) historyk sztuki, teolog, filozof, publicysta, bloger. Stały publicysta miesięczników: Egzorcysta i List. Współpracuje z portalami areopag21.pl, rebelya.pl, historykon.pl, teologia polityczna.pl. Ponadto pisuje w wielu innych miejscach. Mieszka w Warszawie.

NOAM

Narodowy Ośrodek Analiz Medialnych

 

NOAM jest think-tankiem badającym świat mediów, skupiającym się sposobie przekazu informacji, a także zależnościami pomiędzy informacją a życiem społecznym.

ks. Jan Kaczkowski

ks. Jan Kaczkowski

 

Ks. Jan Kaczkowski (ur. 1977), dr teologii moralnej, specjalista bioetyki, założył i prowadzi puckie hospicjum. Jest autorem książek „Szału nie ma, jest rak” i „Życie na pełnej petardzie”.

Mariusz Biliniewicz

Mariusz Biliniewicz

 

(1981), teolog, autor, prelegent. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2005) i Milltown Institute of Theology and Philosophy (National University of Ireland) w Dublinie (2012); autor The Liturgical Vision of Pope Benedict XVI. A Theological Inquiry (2013), redaktor In Persona Christi Agere. Aspects of Ministerial Priesthood (2015); pracownik Mater Dei Institute, Dublin (2013/14), od 2016 r. wykładowca na University of Notre Dame w Sydney, Australia.

Bogna Bohganowicz

Bogna Bohdanowicz

 

doktor nauk historycznych, muzykolog, muzyk i fotograf.

Św. Tomasz z Akwinu

 

(1225-1274), doktor Kościoła, filozof i teolog. Ora pro nobis!

Szymon Hiżycki OSB

Szymon Hiżycki OSB

 

(1980), doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata tynieckiego.

Małgorzata Wołczyk

Małgorzata Wołczyk

 

(1975), z wykształcenia polonistka, z zawodu projektant i kaligraf, mężatka, mama dwóch synów, publikowała w „Do rzeczy”, „Rzeczpospolitej” (dodatek „Plus Minus”), w „Więzi”, „Frondzie”.

Agnieszka Myszewska-Dekert

Agnieszka Myszewska-Dekert

 

(ur. 1975) żona, matka sześciorga dzieci. Z wykształcenia pedagog rodziny i katechetka. Pisze artykuły, tworzy opowieści a także chrześcijańskie midrasze. Zafascynowana Pismem Świętym jako żywym Słowem i Przestrzenią w której "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy", stara się Je coraz bardziej poznawać i zgłębiać. Publikowała w kwartalniku "eSPe" i miesięczniku "List". Autorka książek: Modlitwa - nieustanna wymiana miłości (eSPe, Kraków, 2001) oraz Cynamon i Marianna. Baśń inicjacyjna (Serafin, Kraków 2015).

ks. Marek Starowieyski

ks. Marek Starowieyski

 

(1937) profesor teologii, patrolog, historyk wczesnego chrześcijaństwa.

Roman Graczyk

 

(1958), absolwent dziennikarstwa i nauk politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarz. Debiutował w bezdebitowym studenckim piśmie "Aplauz" w 1981 r., po stanie wojennym pisywał dla emigranckiego "Kontaktu" i podziemnego "Bez Dekretu". W latach 1984-1991 pracował w "Tygodniku Powszechnym", od 1991 do 1993 w "Radiu Kraków", od 1993 do 2005 w "Gazecie Wyborczej". Od 2007 r. pracuje w Biurze Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Autor licznych książek.

Paweł Zuchniewicz

 

Paweł Zuchniewicz (1961), dziennikarz i pisarz, nauczyciel, tutor i koordynator współpracy z rodzicami w szkole "Żagle" Stowarzyszenia "Sternik"'; www.pawelzuchniewicz.pl 

Piotr Sikora

Piotr Sikora

 

(1971), żonaty, ma trójkę dzieci, filozof i teolog; wykłada filozofię religii na Akademii Igantianum w Krakowie; członek Redakcji Tygodnika Powszechnego.

Chrześcijański Kongres Społeczny

 
Wojciech Barcikowski

Wojciech Barcikowski

 

(1979), absolwent historii UW, pracownik Archiwum Polskiego Radia, mieszka w Warszawie.

Charles de Koninck

 

(1906-1965), belgijsko-kanadyjski filozof i teolog, tomista, związany z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Laval w Quebecu, autor głównie prac z zakresu filozofii nauki, filozofii przyrody, filozofii polityki. Requiescat in pace!

kard. Robert Sarah

kard. Robert Sarah

 

(1945), kardynał, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych. W latach 1979-2001 biskup Konakry.

Joseph Fessio SJ

O. Joseph Fessio SJ

 

(1941) jest doktorem teo­logii, założycielem i szefem wydawnic­twa Ignatius Press oraz wydawcą mie­sięcznika „Catholic World Report". Należy do Kalifornijskiej Prowincji To­warzystwa Jezusowego.

de Tanouarn

Ks. Guillaume de Tanoüarn

 

Dyrektor Centrum św. Pawła w Paryżu, redaktor naczelny tygodnika "Monde et vie".

Marcel Peres

 

(1956), muzykolog, kompozytor, rekonstruktor muzyki liturgicznej średniowiecza.

Andrzej Dubiel

Andrzej Dubiel

 

(1977), menager kultury, członek Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, rzecznik prasowy Prawicy Rzeczypospolitej.

Uwe M Lnag

Uwe M. Lang

 

O. Uwe Michael Lang jest oratorianinem, teologię studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, doktorat John Philoponus and the Controversies over Chalcedon in the Sixth Century obronił na Uniwersytecie Oxfordzkim. Publikował na tematy patrystyczne.

Peter Kwasniewski

Peter Kwasniewski

 

Wykładowca i chórmistrz w Wyoming Catholic College, członek zarządu i wykładowca The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine oraz nauczyciel w Albertus Magnus Center for Scholastic Studies. Na jego publikacje składają się cztery książki i ponad 500 artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny, a zwłaszcza myśl tomistyczną, sakramentologię i teologię liturgii, zagadnienia z historii i estetyki muzyki oraz społecznego nauczania Kościoła.

O. Daniel Field OSB

 

Benedyktyn z klasztoru Matki Bożej w Randol (Francja).

ks. James V. Schall SJ

ks. James V. Schall SJ

 

(1928-2019), wykładał przez wiele lat filozofię polityczną na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Jest autorem licznych książek i esejów na temat filozofii, teologii, edukacji, moralności i innych tematów. Jego najnowsza książka to „Rozsądne przyjemności – dziwna koherencja katolicyzmu” („Reasonable Pleasures: The Strange Coherences of Catholicism” (Ignatius Press). Więcej informacji i tekstów ks. Schall można znaleźć na stronie autorskiej "Another Sort of Learning". Requiescat in pace!

Jan Ośko

 

(1964 ) z wykształcenia prawnik, dziennikarz, autor książek, obecnie mieszka w Toronto.

kard. Stefan Wyszyński

 

(1901-1981), kardynał, prymas Polski, sługa Boży. Intercede pro nobis!

Bartosz Jastrzębski

Bartosz Jastrzębski

 

Bartosz Jastrzębski, (1976) doktor habilitowany kulturoznawstwa, pisarz, filozof, etyk, wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach (2011). Pisarz i podróżnik. W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę Krasnojarsk zero (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, a w 2014 ukazały się jego dwie książki poświęcone  współczesnemu szamanizmowi: Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude oraz Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach (współautor: Jędrzej Morawiecki). Obecnie zajmuje się przede wszystkim konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią.

Philippe Ariño

 

Philippe Ariño (1980)  eseista, nauczyciel hiszpańskiego, artysta, bloger. Obrońca integralnego nauczania Kościoła w kwestii homoseksualizmu.

Ignacy Masny

Ignacy Masny

 

(1991), muzealnik i redaktor, historyk z wykształcenia.

Bogna Białecka

Bogna Białecka

 

psycholog, publikuje m.in w Przewodniku Katolickim.

Steven J. Lopes

 

(1975), wyświęcony na kapłana dla diecezji San Francisco, przez wiele lat w Kongregacji Nauki Wiary, był bliskim współpracownikiem jej prefekta, Kard. Williama Levady. W listopadzie 2015 mianowany przełożonym ordynariatu dla byłych anglikanów w USA, przyjął sakrę biskupią.

O Floinn

Benedict Ó Floinn

 

Benedict Ó Floinn (1967), jest adwokatem sądowym. Jako konsultant brał udział w pracach nad redakcją książki Michelle Smith de Bruin pt. Transnational Litigation, zaś sam jest autorem książki pt. Practice and Procedure in the Superior Courts (Dublin 2007, 1610 stron), która jest jednym z głównych podręczników objaśniających procedury stosowane w irlandzkim sądownictwie.

Cassian Folsom OSB

Cassian Folsom OSB

 

O. Cassian Folsom jest mnichem benedyktyńskim z Nursji; jest wykładowcą Pontyfikalnego Instytutu św. Anzelma. 

Robert Spaemann

 

(1927), filozof niemiecki, autor wielu prac poświęconych etyce, filozofii kultury i historii idei, uczestnik seminariów papieskich św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, założyciel stowarzyszenia Pro Missa Tridentina.

Aleksander Stralcov-Karwacki

 

(1970), polityk, działacz katolicki, monarchista, zastępca przewodniczącego partii Białoruski Front Narodowy, prezes Fundacji Dziedzictwo Wielkiego Xięstwa Litewskiego.

Paweł Pistelok

 

(1989), katowiczanin, socjolog. Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się społecznym funkcjonowaniem przestrzeni miejskiej. Interesuje się historią Kościoła i filozofią XX wieku. Współpracował z Wydziałem Zamiejscowym w Mysłowicach Akademii Ignatianum.

Dorota Hałasa

 

Polska autorka i dziennikarka na stałe mieszkająca w Japonii. W roku 2004 wydała książkę "Życie codzienne w Tokio". W marcu 2017 roku ukazała się jej kolejna książka, napisana wspólnie z jezuitą Zygmuntem Kwiatkowskim, "Chrystus w kraju samurajów".

Phil Lawler

 

Publicysta, założyciel Catholic World News, autor książek.

Wojciech Stanisławski

 

(1968), dr Wojciech Stanisławski jest historykiem i publicystą, specjalizującym się w historii Związku Sowieckiego i Europy Środkowej. Do niedawna był redaktorem magazynu "Plus Minus", obecnie pracuje w zespole kuratorów Muzeum Historii Polski".

Dom Herve Courau

Dom Hervé Courau OSB

 

(1943), opat benedyktyńskiego opactwa Najświętszej Marii Panny w Triors (Francja).

Marco da Vinha

 

(1981) Portugalczyk, żonaty ojciec dwójki dzieci, mieszka w Wielkiej Brytanii, oblat  benedyktyński zainteresowany kwestiami liturgicznymi.

Jerzy Augustyniak

 

(1939), doktor archeologii, emerytowany starszy kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Gabriel Steinschulte

Gabriel M. Steinschulte

 

(1953), niemiecki historyk, teoretyk i praktyk chorału gregoriańskiego.

Michael Voris

 

(1961), amerykański dziennikarz, założyciel i prezes studia telewizyjnego St. Michael's Media, producent wykonawczy ChurchMilitant.com, mediów poświęconych apologetyce i obronie katolicyzmu. Absolwent Uniwersytetu Notre Damme (Indiana USA), po burzliwej młodości nawrócony na katolicyzm, został świeckim celibariuszem. Zdobył też szereg prestiżowych nagród jako dziennikarz. W 2016 roku dokonał specyficznego “coming outu” dotyczącego swej młodości sprzed nawrócenia, po tym jak zaczęły pojawiać się plotki, że zbierano dowody na to, że był za młodu aktywnym homoseksualistą.

Andrzej Bobiec

Andrzej Bobiec

 

(1962) Wdzięczny mąż, ojciec i dziadek; w pracy badacz krajobrazów.

Jakub Piekart

Jakub Piekart

 
(1990) działacz katolicki z Gdańska, miłośnik teologii Josepha Ratzingera; zawodowo związany z ochroną środowiska.

 

Jerzy Rzekuń

 

Dom Paul Delatte OSB

 

(1848-1937), mnich benedyktyński, drugi następca Dom Prospera Guerangera w benedyktyńskim opactwie św. Piotra w Solesmes, któremu przewodził w latach 1890-1921. Requiescat in pace!

Lucien Scubla

 

(1940), antropolog francuski, znawca myśli Arthura Maurice’a Hocarta, Claude’a Lévi-Straussa i René Girarda. Zajmuje się głównie formalnymi modelami antropologii oraz rytualnymi podstawami społeczeństw. W książce Donner la vie, donner la mort, 2014 (angielski przekład: Giving Life, Giving Death, 2016) pokazuje, w jaki sposób społeczeństwa kompensują, ukrywają lub negują naturalną asymetrię między płciami, wynikającą z kobiecego przywileju prokreacji.

Robert Royal

Robert Royal

 

Jest redaktorem naczelnym The Catholic Thing oraz prezydentem Faith & Reason Institute w Waszyngtonie.

Agata Skorupska-Cymbaluk

Agata Skorupska-Cymbaluk

 

(1986), mieszka we Wrocławiu, jest radcą prawnym

ks. Dawid Tyborski

Ks. Dawid Tyborski

 

(1991), pasjonat hagiografii i kultu Najświętszego Oblicza, kapłan z diecezji pelplińskiej.

Dom Hugues Vaillant OSB

 

(+ 1678), maurysta,  wykłądowca retoryki, auitor "Fasti sacri".

ks. Bernard Lucien

 

(1952), kapłan archidiecezji Vaduz (Lichtenstein), autor licznych książek teologicznych.

Tomasz Kalinowski

 

(1994), członek Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, rzecznik prasowy Obozu Narodowo-Radykalnego, student politologii, prywatnie lubi polskie kino i kibicuje Legii Warszawa.

Tomasz Warowny

 

(1990), szef gromady wilczków w 1wszej warszawskiej św. Dominika Skautów św. Bernarda z Clairvaux (SSBC). Zawodowo zajmuje się prawem, wolny czas poświęca na skauting oraz prywatne studia nad twórczością Tolkiena.

Ks. Bartosz Gajerski

 

Ks. Bartosz Gajerski (1987), kapłan Archidiecezji Przemyskiej, wyświęcony w roku 2012, tercjarz dominikański, wikariusz parafii Trójcy Świętej w i Duszpasterz Środowisk Tradycyjnych w Przemyślu.

Marcin Gola

 

(1979), ekonomista z Ożarowa Mazowieckiego, były prezes Stowarzyszenia Una Voce Polonia; redaktor serwisu UnaCum.pl - Centrum Informacyjnego Ruchu Summorum Pontificum.

 
o. Tomasz Grabowski OP

O. Tomasz Grabowski OP

 

(1978),dominikanin, prowadził szereg wykładów poświęconych liturgii w ramach m.in. Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii czy Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, „List” i w „Teofilu”. Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego.

Ks. Jeffrey R. Keys

 

(1953) jest kapłanem w diecezji Santa Rosa w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Wyświęcony w 1991 r., posługuje w parafii katedralnej Santa Rosa, jest kapelanem sióstr marianek z Santa Rosa oraz wykłada biblistykę i historię Kościoła w Cardinal Newman High School.

Ks. Andrzej Komorowski FSSP

 

(1975), wyświęcony w 2006, asystent przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Św Piotra, ekonom zgromadzenia, mieszka we Fryburgu w Szwajcarii.

Teresa Milcarek

 

(2000), uczennica liceum. Mieszka w Brwinowie.

Dom Jean Pateau OSB

 

(1969), mnich benedyktyński, opat Opactwa Najświętszej Maryi Panny w Fontgombault.

Jerzy Mycka

Jerzy Mycka

 

(1964), doktor, matematyk, logik i informatyk, pracownik Instytutu Matematyki UMCS; w swoich publikacjach naukowych zajmuje się zagadnieniami logiki i teorii obliczalności oraz matematycznymi podstawami informatyki; filozoficznymi aspektami teorii obliczeń oraz interakcjami pomiędzy matematyką, filozofią, teologią i muzyką; od wielu lat przywiązany do tradycyjnej liturgii rzymskiej.

Ks. Adam Ryński

 

(1988), kapłan diecezji pelplińskiej, w 2015 roku po święceniach prezbiteratu skierowany do posługi jako wikariusz w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie.

S. Maria Assunta Wąchała FI

 

Maria Assunta Wąchała, franciszkanka Niepokalanej

Ks. Wojciech Grygiel FSSP

 

(1969), kapłan Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, teolog i filozof.

Aleksander Barszczewski

 

Dziennikarz (Misyjne Drogi, Radio Emaus), historyk, ceremoniarz.

Dom Benedict Maria Andersen OSB

 

(1980), jest mnichem benedyktynem, podprzeorem przeoratu Silverstream w Irlandii.

Michał Wojciechowski

 

(1953), świecki profesor teologii, biblista i publicysta. Wykładowca Pisma Świętego w Olsztynie. Autor czterdziestu dwóch różnego typu książek na temat Biblii, starożytności i chrześcijaństwa dzisiaj.

ks. Stanisław Bełch

Ks. Stanisław Bełch

 

(1904 - 1989), duszpasterz, badacz, wydawca, tłumacz.Jeden z inicjatorów tłumaczenia "Sumy teologicznej" Tomasza z Akwinu wydanej w Londynie w 34 tomach. Requiescat in pace!

ks. Cezary Smuniewski

Ks. Cezary Smuniewski

 

(1977), wykładowca akademicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

 

Wiceprezes KIPR, Członek zarządu w Instytucie Ordo Iuris oraz prezes Ośrodka Analiz Cegielskiego. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuniwersyteckich Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii Artes Liberales, które realizował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego rozprawa doktorska poświęcona problematyce pewności prawa i precedensu otrzymała nagrodę w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor ekspertyz i artykułów naukowych poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawu zabezpieczenia społecznego, prawnym ramom funkcjonowania systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz teorii i filozofii prawa.

Arkadiusz Karbowiak, Piotr Kosmala

 

James Bradshaw

 

(1989) jest publicystą The Burkean Journal, prowadzonego przez studentów irlandzkiego czasopisma internetowego promującego myśl konserwatywną.

 

o. Paweł Krupa OP

O. Paweł Krupa OP

 
abp Guido Pozzo

abp Guido Pozzo

 

(1951), sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei w latach 2009–2012 i ponownie od 2013

Agnieszka Mycka

Agnieszka Mycka

 

muzykolog, absolwentka Instytutu Muzykologii KUL.

Rick Yoder

 

jest studentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Oksfordzkim, autorem bloga Amish Catholic.

John T. Lamont

 

jest kanadyjskim filozofem i teologiem publikującym na portalu onepeterfive.com.  

Paweł Milcarek, Tomasz Rowiński

 

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 

(1956-2024), kapłan katolicki (obrządków: ormiańskiego i rzymskiego), duszpasterz Ormian, inicjator pracy charytatywnej, prezes Fundacji im. Brata Alberta (zajmującej się pomocą niepełnosprawnym), zwolennik lustracji duchowieństwa, zaangażowany w upamiętnienie ludobójstwa na Kresach. Wydał m.in. książki: Księża wobec bezpieki (2007), Moje życie nielegalne (2008), Przemilczane ludobójstwo na Kresach (2008), Chodzi mi tylko o prawdę (2012). Jeden z rozmówców w książce Alarm dla Kościoła.

Pius XI

 

Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857-1939), od 1922 r. Papież, wcześniej arcybiskup Mediolanu oraz nuncjusz apostolski w Polsce, autor encyklik skierowanych przeciwko komunizmowi (Divini Redemptoris, 1937), nazizmowi (Mit brennender sorge, 1937) oraz faszyzmowi (Non abiamo bisogno, 1931). Requiescat in pace!

Rafał Sawicki

 

(1982), absolwent ekonomii na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, mieszka we Wrocławiu.

Łukasz Wolański

 

(1985) szczęśliwy mąż, z wykształcenia chemik, z pasji liturgista, z powołania akolita. Pochodzi z Legnicy, mieszka obecnie w Warszawie.

Adam Witczak

 

(1987) Matematyk. Religioznawca-amator i religioznawca-dyletant. Pisywał w różnych miejscach, przy czym niekiedy jest zdziwiony tym, gdzie natrafia na swoje własne teksty. Zdziwiony bywa i samymi tekstami. Przekonany, że im więcej odkryje się pokrewieństw pomiędzy chrześcijaństwem a innymi religiami, tym lepiej świadczy to o chrześcijaństwie. Sympatyk, ale bynajmniej nie bezkrytyczny, tzw. szkoły Tradycji (W. Smith, H. Smith, S. H. Nasr, F. Schuon, J. Hani, T. Burckhardt). Nieodmiennie wraca do "Nihilizmu" Seraphima Rose'a, "Kazań" Eckharta i "Księgi śpiewów żałobliwych" Grzegorza z Nareku.

Tomasz Sulewski

 

(1980) historyk, publicysta, ekspert ds. komunikacji marketingowej, były wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Mieszka w Warszawie.

Joseph Pearce

Joseph Pearce

 

(1961), Anglik z pochodzenia, szef publikacji książkowych w Augustine Institute, redaktor naczelny „St. Austin Review”, portalu „Faith and Culture” oraz redaktor serii wydawniczej Ignatius Critical Editions. Wykłada literaturę dla Homeschool Connections i współpracuje z portalem „Imaginative Conservative”. Jest autorem wielu książek poświęconych literaturze, m.in. biografii Chestertona, Oscara Wilde’a, Hilairego Belloca i Aleksandra Sołżenicyna. Także trzech książek o katolicyzmie Szekspira i jego dramatów. W Polsce wydano m.in.: „Pisarzy nawróconych” i „Wyścig z diabłem”.

ks. Sławomir Grzela

 

(1990-2019), kapłan diecezji płockiej. Requiescat in pace!

ks. Klaus Gamber

Ks. Klaus Gamber

 

(1919–1989), niemiecki kapłan, uznany liturgista i historyk liturgii, autor znaczących komentarzy krytycznych dotyczących (po)soborowej reformy liturgicznej oraz wielu prac z zakresu historii liturgii, w tym klasycznego już dwutomowego (z późniejszym suplementem) Codices Liturgici Latini Antiquiores. Znawca dawnej liturgii rzymskiej. Autor niemalże 400 prac z zakresu liturgiki. Polskiemu czytelnikowi znany dzięki dwóm tłumaczeniom jego słynnej książeczki Zwróćmy się ku Panu! Zagadnienia dotyczące budownictwa kościelnego i modlitwy zwróconej na wschód (Poznań 1998, Rzeszów 2012). Requiescat in pace!

Brandon McGinley

 
Janusz Kotański

Janusz Kotański

 

(1957), historyk, poeta, publicysta, od 2016 roku Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej oraz Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim. W przeszłości związany m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Autor książek historycznych m.in. o Ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.    

Stanisław Kogut

 

(1977), filozof, skaut, społecznik. Zajmuje się filozofią polityczną i filozofią kultury. Mieszka w Rybniku, wraz z żoną Moniką wychowuje ośmioro dzieci.

Marta Kwaśnicka

 

(1981) - pisarka, dziennikarka, krytyczka. Autorka dwóch książek eseitycznych Krew z mlekiem (2014) i Jadwiga (2015), a także zbioru opowiadań Pomyłka (2019), które ukazały się w Bibliotece Christianitas, laureatka m. in. Nagrody Literackiej Identitas (2015), Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala (2016) oraz Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego (2020), stypendystka programu Młoda Polska 2016.

Ewa Chudyba

Ewa Chudyba

 

(1981) filozof, pedagog, blogerka. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą architekturze sakralnej zaprojektowanej przez śp. Stanisława Niemczyka. Pole jej zainteresowań badawczych wyznacza pytanie o realność oraz o obecność dobra, piękna i prawdy w kulturze współczesnej. Pracuje w Muzeum w Gliwicach.

Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth OSB

 

(1967), mnich benedyktyński, od 2003 roku opat Le Barroux.

bp Josef Punt

 

Do roku 2020 biskup Amsterdamu.

Ks. Martin Lugmayr FSSP

 
Kawalec-Segond

Magdalena Kawalec-Segond

 

Jest biologiem molekularnym i mikrobiologiem, doktoryzowała się z zakresu epidemiologii zakażeń szpitalnych i zjadliwości drobnoustrojów chorobotwórczych. Od ćwierć wieku popularyzuje naukę w polskich mediach, w tym "Gościu Niedzielnym" i prowadzi stronę na Facebook "Naukovo.pl".

bp Juan Rodolfo Laise

 

(1926-2019), kapucyn, w latach 1971–2001 biskup San Luis w Argentynie. Requiescat in pace!

Ks. Mirosław Tykfer

 

(1976), duchowny archidiecezji poznańskiej, doktor teologii fundamentalnej, od 2014 r. redaktor naczelny "Przewodnika Katolickiego"

Ks. Dawid Pietras

 

Tomasz Terlikowski

 

(1974), doktor filozofii, publicysta Telewizji Republika, "Do Rzeczy", "Rzeczpospolitej" i "Gazety Polskiej", przewodnik pielgrzymek, a prywatnie mąż i ojciec piątki dzieci.

o. Jan Strumiłowski OCist

O. Jan Strumiłowski OCist

 

dr hab. teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej relacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.

Tomasz Krzyżak

 

(1975), dziennikarz, publicysta, kierownik działu krajowego "Rzeczpospolitej". Wcześniej pracował m. in. w tygodnikach "Wprost", "Ozon". Autor trzech biografii: św. Maksymiliana Kolbego, abp. Józefa Michalika i Wandy Półtawskiej. W 2012 r. laureat Feniksa, w 2019 otrzymał Ślad - nagrodę dziennikarską im. bp. Jana Chrapka.

Marcin Kędzierski

 

(1984), ekonomista i politolog, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, mąż i ojciec czwórki dzieci, od 20 lat związany z Ruchem Światło-Życie

Jan P. Strumiłowski OCist, Grzegorz W. Brodacki OCist

 

Jan P. Strumiłowski OCist, dr hab. teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej relacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.

 

Grzegorz W. Brodacki OCist, mnich cysterski z Jedrzejowa, doktorant patrologii na uniwersytecie  Augustinianum w Rzymie, wicepostulator procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadlubka. Pasjonat teologii liturgii, chorału gregorianskiego i monastycyzmu.

Stanisław Artymowski

Stanisław Artymowski

 

(1989) z zawodu programista, magister teologii, miłośnik dogmatyki i św. Tomasza. Twórca Vademecum Liturgicznego. Mieszka w Warszawie wraz z żoną i synkiem.

Jacek Dziedzina

 

(1979), mąż, ojciec, dziennikarz, wydawca, publicysta; od 2006 związany z "Gościem Niedzielnym", autor reportaż zagranicznych (od Wietnamu przez Syrię, Kosowo po Stany Zjednoczone), wywiadów oraz analiz dotyczących stosunków międzynarodowych i życia Kościoła; publikował również w "Do rzeczy", "Rzeczpospolitej" ("Plus Minus"), "Cywilizacji", onet.pl; założyciel i właściciel Wydawnictwa Niecałe; pracował m. in. w Intytucie Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie.

św. Piotr Czcigodny

 

(1092-1156), opat Cluny. Ora pro nobis!

św. Odylon

 

(962-1049), opat Cluny. Ora pro nobis!

Kamil Mańka

Kamil Mańka

 
(1990) biblista, komparatysta kultury. Zaangażowany w środowisko duszpasterstwa Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Krakowie, zajmuje się katechezą, wykładami i warsztatami biblijnymi. Prowadzi stronę Droga na Górę Syjon i podcast Magnanima.
 
Anselmo Lentini

Dom Anselmo Lentini OSB

 

(1901-1989), benedyktyn, hymnograf, autor i korektor wielu hymnów w Liturgii Godzin z 1971. Requiescat in pace!

Dom François La Bannier OSB

Dom François La Bannier OSB

 

(1817-1867), benedyktyn z Solesmes. Requiescat in pace!

Piotr Tabakiernik

 
(1986) – kompozytor, kantor na Mszy trydenckiej w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie i w Brwinowie. Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w jednej z warszawskich szkół muzycznych, gdzie prowadzi także zajęcia chorału gregoriańskiego wg metody Solesmes oraz polifonii renesansu.
 
Raban Maur

Raban Maur

 

(780 − 856), mnich benedyktyński, teolog, autor hymnów brewiarzowych, kronikarz i uczony czasów karolińskich. Requiescat in pace!

Filip Strzelecki

 

(1992), architekt, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Facolta di Architettura e Societa Politecnico di Milano. Laureat konkursów architektonicznych polskich i zagranicznych. Pracuje w jednej z warszawskich pracowni architektonicznych. Autor projektu dyplomowego klasztoru Benedyktynów w Nursji, w którym zgłębiał tajniki życia monastycznego, nagrodzonego nagrodą OW SARP dla najlepszego Architektonicznego Dyplomu Magisterskiego 2018.

Joyce Kilmer

Joyce Kilmer

 

(1886-1918), poeta amerykański, eseista i krytyk literacki, jeden z najbardziej cenionych w swoim czasie pisarzy katolickich, stawiany w jednym szeregu z G.K. Chestertonem, Hilaire Bellociem oraz J.R.R. Tolkienem, współcześnie dość zapomniany. Jego styl poetycki nawiązywał do osiągnięć liryki modernistycznej przełomu XIX i XX, którą Kilmer wzbogacał o duchowe, teologiczne a nawet mistyczne treści. Mąż Aline Murray Kilmer, również znanej poetki religijnej. Requiescat in pace!

 

Lathrop

George Parsons Lathrop

 

(1851-1898), poeta i krytyk amerykański, twórca refleksyjnej liryki, w której łączył osobiste przeżywanie wiary z plastycznymi opisami codziennego życia mieszkańców Nowego Jorku i Bostonu. Wraz z żoną, Rose, córką słynnego powieściopisarza, Nathaniela Hawthorne’a, a obecnie Służebnicą Bożą Kościoła katolickiego, dokonał głośnej w swoim czasie konwersji na katolicyzm. Requiescat in pace!

Elpis

Elpis

 

(V/VI), poetka, domniemana żona Boecjusza.

Św. Odon z Cluny

 

(878 - 942), teoretyk muzyki, opat klasztoru św. Piotra i Pawła w Cluny. Ora pro nobis!

Św. Robert Bellarmin

 

(1542-1621), doktor Kościoła, kardynał, jezuita. Ora pro nobis!

św. Bernard z Clairvaux

 
pax

ks. Vittorio Genovesi SJ

 

(1887-1967), jezuita, poeta języka łańskiego, autor hymnów liturgicznych. Requiescat in pace!

Jan z Limoges OCist./OFM

 

Przeor w Clairvaux (1206), opat Bakony (dziś Zirc) w latach 1208-1218, potem członek zakonu św. Franciszka

Isaak Habert

bp Isaac Habert

 

(1598-1668), francuski teolog, znawca greckiej liturgii i teologii, doktor Sorbony i kaznodzieja królewski, znany zwłaszcza z wnikliwej polemiki z jansenizmem na temat łaski. 

Piotr Damiani

św. Piotr Damiani

 

(1007 -1072), eremita, biskup Ostii, kardynał, doktor Kościoła. Ora pro nobis!

Szymon Pietrenko

 

(1993), absolwent anglistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Jagiellońskiego. Interesuje się historią, literaturą, filmem, językami, muzyką. Chętnie spędza czas spacerując na łonie natury, jeżdżąc na rowerze, czytając. Pochodzi z Krosna Odrzańskiego.

Tomasz Lewandowski

Tomasz Lewandowski

 

(1984), ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

Tracey Rowland

 

(1963), profesor teologii, badaczka myśli Benedykta XVI, przez wiele kierowała Instytutem ds. Małżeństwa i Rodziny im. Jana Pawła II na Uniwersytecie w Melbourne. Aktualnie prowadzi Katedrę Badań Teologicznych na Uniwersytecie Notre Dame w Australii. Autorka m. in. dwóch książek „Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI” (2008) i „Benedykt XVI. Przewodnik dla wątpiących” (2017).

P. Milcarek, P. Kaznowski, T. Rowiński

 

Piotr Kosmala

 

(1975) - politolog, publicysta i tłumacz, współtwórca i redaktor kultowego Tygodnika Myśli "Reakcja". Publikował także m.in. na łamach "44/Czterdzieści i Cztery", "Arcanów", "Christianitas", "Naszej Legii" i "Stańczyka". Urodził się i mieszka w Warszawie, "najmilszym z miast".

Bernadette Waterman Ward

 

(1959) Wykształcona na Harvardzie i Stanford, Bernadette Waterman Ward jest profesorem nadzwyczajnym języka angielskiego oraz dyrektorem studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Dallas. Autorka książki "Eliot's Angels: Mimetic Desire in George Eliot's Narratives" (University of Notre Dame Press, w przygotowaniu) oraz "World as Word: Philosophical Theology in Gerard Manley Hopkins". Sekretarz St. John Henry Newman Association, członek zarządu od ponad dwóch dekad, napisała wiele artykułów na temat Newmana; jest członkiem rady naukowej The Hopkins Quarterly i często pisuje o Hopkinsie. Ponadto zasiada w zarządzie University Faculty for Life i w związku z tym publikuje na temat nowszej literatury.

Anna Wrzeszcz-Babiuch

 

(1965) - lekarz internista, pracuje  w oddziale chorób wewnętrznych oraz hospicjum domowym w Żurominie, prywatnie żona Piotra i mama 9 letniej Zosi.

Katarzyna Kempa-Moroz

 

(1986), adwokat, z wieloletnim doświadczeniem pracy w jednej z największych międzynarodowych korporacji prawniczych, mama dwójki dzieci, rodem z Krakowa, mieszka w Warszawie. Interesuje się literaturą piękną, rozwojem współczesnej cywilizacji, psychologią i filozofią.

Stanisław Stabryła

 

(1936) prof. dr hab., filolog klasyczny, autor licznych publikacji naukowych i eseistycznych, m.in. Złotych jabłek AfrodytyChrześcijańskiego świata poezji Prudencjusza czy Klątwy Pelopidów.

Św. Ambroży

 

(339-397), doktor Kościoła, arcybiskup Mediolanu. Ora pro nobis!

Paweł Milcarek, Michał Barcikowski

 

Ks. Rafał Pokrywiński

 

Ks. Rafał Pokrywiński (ur. 1981), kapłan diecezji drohiczyńskiej, doktor teologii fundamentalnej (KUL), adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, sprawuje Msze św. w klasycznym rycie rzymskim w Drohiczynie.

Maciej Iżycki

 
Charles Maurras

Charles Maurras

 

(1868–1952), francuski polityk, myśliciel polityczny i pisarz. Requiescat in pace!

Dawid Makowski

Dawid Makowski

 

(2004), świecki pasjonat liturgii. Współzałożyciel oraz koordynator projektu ,,Z pasji do liturgii", na którym to portalu również dzieli się swoją wiedzą. Szczególne zainteresowania: szeroko pojęta posoborowa reforma liturgiczna, dawna dyscyplina siedmiu stopni święceń, posługi i funkcje wiernych świeckich oraz duchownych w liturgii, a także fundamentalne rzeczywistości liturgii. 

Paweł Masłowski

 

(1971), filolog, nauczyciel klasyczny. Mieszka w Warszawie.

Dom Gregory Carey OSB

Dom Gregory Carey OSB

 

Uzyskał doktorat z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Sant' Anselmo w Rzymie. Jest mnichem opactwa Świętego Michała w Farnborough w Zjednoczonym Królestwie.

T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot

 

(1888-1965), poeta, dramaturg, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1948). W 1927 konwertował na anglikanizm - związany ruchem anglo-katolickim. Requiescat in pace!

Tomasz Dajczak

 

Autor był jednym z inicjatorów odprawiania od 1999 roku tradycyjnej mszy w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, od 22 lat śpiewa chorał gregoriański, pierwotnie w Schola Gregoriana Silesiensis, a od 2010 r. w ściśle liturgicznym zespole Schola Cantorum Sancti Ioseph.

bp Thomas Paprocki

 

Ordynariusz dicecezji Springfield w stanie Illinois.

Fengler

Maria Fengler-Jopek

 

Żona i matka, od lat zainteresowana duchowością karmelitańską.

 

Christianitas

Tomasz Kisiel, Filip Warowny

 

Tomasz Kisiel (1994), prawnik kanonista i historyk z Krakowa. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest historia prawa oraz kanoniczne prawo karne. Zajmuje się także dziejami Narodowej Demokracji.

Filip Warowny (1994), prawnik z Opola. Jego zainteresowania naukowe to prawo wyznaniowe i administracyjne. Miłośnik historii Opola i muzyki klasycznej.

Zaraza w Kościele

Agnieszka Łoza i Paweł Beyga

 

Agnieszka Łoza (1986), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej (PWT Wrocław), autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych, interesuje się nowym ateizmem oraz relacjami pomiędzy rozumem i wiarą.

 

Paweł Beyga (1990), doktor nauk teologicznych (teologia dogmatyczna). W 2018 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na temat tradycji anglikańskiej w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów. Interesuje się związkiem liturgii z treścią wiary. Publikował m.in. w „Teologii w Polsce”, „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym” oraz „Studia Europaea Gnesnensia”.

Marcus Fungicidius Stipes

 

Marcus Fungicidius Stipes, poeta et iurisperitus. Summo Pontifice Francisco – proh, dolor! – floruit. Aliunde ignotus.

Pierre Manent

 

(1949), francuski filozof i politolog, wieloletni kierownik studiów w Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych EHESS w Paryżu, współzałożyciel czasopisma „Commentaire”, członek Papieskiej Akademii Nauk.

Cezary Kościelniak

 

(1976), prof. UAM dr hab., filozof, kulturoznawca, zajmuje się tematyką Kościoła w życiu publicznym, kulturowymi uwarunkowaniami uniwersytetu, międzynarodowymi stosunkami kulturowymi, niemiecką kulturą intelektualną. Opublikował m.in. „Nowe krytyki Kościoła” (2010) i „Przemiany idei uniwersytetu” (2019).

Piotr P. Ulrich

 

(2000) kantor i organista, lider Scholi Cantorum Beati Vladislai, która posługuje śpiewem m.in. podczas liturgii trydenckich w kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Prezes Fundacji Błogosławionego Władysława z Gielniowa. Publicysta miesięcznika "Adeste".

Michał Podniesiński

Michał Podniesiński

 

(1985), absolwent i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia w Instytucie Filozofii oraz Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki „Prawda i władza. Myśli Michela Foucaulta w latach 1956-1977”. Autor artykułów naukowych w takich czasopismach jak: „Kwartalnik filozoficzny”, „Politeja”, „Civitas”, „Dialogi polityczne”, „Łódzkie studia teologiczne” oraz w wielu innych zbiorach tekstów naukowych. Obecnie współwłaściciel i zarządzający w firmie EIDOS Niezależni Doradcy Energetyczni. Założyciel i członek Stowarzyszenia Przymierze Przedsiębiorców.   

Karolina Staszak

Karolina Staszak

 

(1985), krytyk sztuki, dawniej redaktor naczelna miesięcznika o sztuce „Arteon”, współtwórca oraz zastępca redaktora naczelnego magazynu „Verbum”.

O. Wawrzyniec Maria Waszkiewcz

 

(1985), polski kapłan posługujący na Słowacji jako misjonarz.

Gerard Manley Hopkins

 

(1844-1889), angielski poeta i filolog klasyczny, jezuita. Początkowo działacz anglikański i członek Ruchu Oksfordzkiego. W 1866 roku pod wpływem Johna Henry'ego Newmana przeszedł na katolicyzm, a następnie przyjął święcenia kapłańskie. Uważany jest za najwybitniejszego poetę religijnego epoki wiktoriańskiej; jego utwory wywarły znaczący wpływ na twórców takich jak T. S. Eliot, Dylan Thomas czy W. H. Auden. Requiescat in pace!

Ks. Karol Rawicz Kostro

Ks. Karol Rawicz Kostro

 

(1988), kapłan diecezji bydgoskiej, wyświęcony w 2013 roku, Dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej im. bł. Carlo Acutisa

 

Anna Loba

 

Jest profesorem w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Francis Bethel OSB

 

Mnich, z opactwa Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Clear Creek (USA), wcześniej w Opactwie Fontgombault.

Atanazy Maria Wojtal

 

(1991), misjonarz, rekolekcjonista.

Régine Pernoud

 

(1909-1998), mediewistka francuska.

Adam Cebula

Adam Cebula

 

(1973), doktor filozofii, anglista.Jego zainteresowania badawcze obejmują metaetykę, filozofię polityczną i filozofię prawa.Od kilku lat skupia się na zagadnieniach związanych z etyką wojny.

Ks. Wojciech Muller

 

(1977), prezbitere Archidiecezji Poznańskiej, postulator w dwóch procesach beatyfikacyjnych: wyznawcy – Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego i męczennika – Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha.

Gilmar Siqueira

 

(1995), Brazylijczyk, piszący w języku hiszpańskim, publikuje eseje o literaturze na hiszpańskim portalu katolickim „Marchando Religión”. W roku 2020 opublikował e-book Diario de un dandy rural y otros artículos literarios.

Wacław Walecki

 

(1947), profesor zwyczajny, historyk literatury staropolskie, wydawca

Giovanni Battista Scaramelli

 

(1687-1752), jezuita, teoretyk duchowości

Ks. Grzegorz Klaja

 

Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, doktor teologii z zakresu liturgiki w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Autor książki Msza Święta w nadzwyczajenej formie rytu rzymskiego, Bielsko-Biała 2020.

Jacques Trémolet de Villers

 

(1944), pisarz, publicysta i adwokat francuski.

Larry Chapp

 

Teolog, redaktor strony Gaudiumetspes22.com.

O. Benedykt Huculak OFM

 
Sohrab Ahmari

Sohrab Ahmari

 

(1985) publicysta, redaktor i autor książek. Założyciel magazynu „Compact”, współpracownik „The Catholic Herald”. Wcześniej redaktor „New York Post”. Urodzony w Teheranie, w wieku trzynastu lat wyemigrował z rodzina do Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku nawrócił się na katolicyzm.

kard. Jan Bona OCist.

 

Ks. Jerzy Szymik

 

(ur. 1953), teolog i poeta, profesor nauk teologicznych, wykładowca dogmatyki na Uniwersytecie Śląskim, w latach 2004–2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, od 2015 roku członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Autor wielu książek teologicznych, poetyckich, eseistycznych oraz podręczników. Stale współpracuje z „Gościem Niedzielnym”.

Bartosz Kurkowski

 

(1996) Absolwent informatyki i ekonometrii UEP oraz filozofii UAM. Z zawodu: programista zajmujący się m. in. sztuczną inteligencją. Zainteresowania: filozofia umysłu, filozofia nauki, filozofia języka, metafizyka.

 

Stanisław Grygiel

Stanisław Grygiel

 

(1934-2023), doktor filozofii, uczeń Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II, wykładowca filozofii człowieka na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (kierował też katedrą Karola Wojtyły w Papieskim Instytucie Jana Pawła II przy tymże uniwersytecie). Autor licznych publikacji, w tym między innymi książki Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II. Requiestat in pace!

Joanna Gorecka-Kalita

 

Jest profesorem literatury francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jacques Maritain

 

(1882-1973), filozof francuski. Requiescat in pace!

Alicja Straszecka

 

(1985), polonistka i filozof, na co dzień programistka.

Synod Artystów

Wojciech Surówka i Karolina Staszak

 

Wojciech Surówka OP

Kapłan, doktor filozofii, publicysta. Redaktor naczelny magazynu „Verbum”. Przez wiele lat pracował w Rosji i Ukrainie. Autor m.in. książek pt. „Bóg i wieczność”, „Pogotowie teologiczne”. Jako duszpasterz akademicki posługuje w Poznaniu. Współautor programu kuratorskiego „Zobaczyć – uwierzyć – przekazać” przygotowanego dla poznańskiej Galerii VA.

Karolina Staszak

Zastępca redaktora naczelnego magazynu „Verbum”. Krytyk sztuki. Dawniej redaktor naczelna miesięcznika o sztuce „Arteon”. Publikowała m.in. w czasopismach „Artluk. Sztuka na spad”, „Fronda Lux” oraz w miesięczniku „W drodze”. Współautorka programu kuratorskiego „Zobaczyć – uwierzyć – przekazać” przygotowanego dla poznańskiej Galerii VA.

Łukasz Murzyn

 

Artysta, kurator sztuki, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dom Geoffroy Kemlin OSB

 

Opat Solesmes.

Lech Jęczmyk

Lech Jęczmyk

 

(1936-2023), tłumacz i eseista. Requiescat in pace!

Richard Crashaw

 

(1613–1649), poeta angielski

Grzegorz Jazdon

 

(1984), mąż i ojciec, z wykształcenia teolog i administratywista, z zawodu pracownik muzeum. Członek Klubu Jagiellońskiego. Publikował na łamach "Przewodnika Katolickiego", "Pressji" i na stronie klubjagiellonski.pl

John Delavau Bryant

John Delavau Bryant

 

(1811-1877), był katolickim poeta amerykańskim, urodzonym jako syn pastora protestanckiego. Kształcił się w zakresie teologii episkopanej, zaś w wieku 31 lat zmienił wyznanie na katolickie. Pracował jako lekarz. Był też wydawcą pisma Catholic Herald. Requiescat in pace!

Chantal Delsol

 

(1947), filozofka francuska.

Krzysztof Dybciak

 

(1948), profesor zwyczajny, historyk i teoretyk literatury, eseista, autor wierszy.

Bartłomiej Dzik

 

(1975) mąż i ojciec, z zawodu ekonomista, naukowo zajmuje się problematyką wyboru racjonalnego. W wolnych chwilach pisuje fantastykę naukową, maluje obrazy i czyta komiksy.

Patrycja Przybysławska

Patrycja Przybysławska

 

(1990), absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, wychowawca i nauczyciel języka polskiego, redaktor czasopisma "WychowujMy!" Interesuje się edukacją klasyczną i jej zastosowaniem we współczesnej dydaktyce.

Jan Kiernicki

 

Muzyk, dyrektor Poznań Katharsis Fesitval.

Humbert Clerissac

 
Logo Wspólnoty Vera Icon

Wspólnota Twórców Chrześcijańskich Vera Icon

 
ks. Maciej Zachara

ks. Maciej Zachara

 

(1966), absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum", ojciec duchowny Seminarium Księży Marianów w Lublinie, rezbiter wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie. Stale współpracuje z miesięcznikiem "Oremus". Szczególne zainteresowania: historia liturgii chrztu i bierzmowania, rozwój obrzędów Mszy świętej, wzajemna relacja Mszałów Pawła VI i Piusa V.

Ks. Jakub Raspaj

 

Kapłan katolicki, wyświęcony w czasie pontyfikatu Benedykta XVI.

Ewa Rowińska

Ewa Rowińska

 

(1982), magister teologii, sekretarz redakcji "Christianitas" w latach 2010-2011

Maciej Tryburcy

Maciej Tryburcy

 

(1972), mąż jednej żony i ojciec sześciorga dzieci. Prywatny przedsiębiorca, po godzinach szefuje Stowarzyszeniu Rodzin im. bł. Mamy Róży. Mieszka na wsi mazowieckiej.

Claviculus

 
Gustave Thibone

Gustave Thibon

 
Dom Jean Roy

Dom Jean Roy

 

(1921-1977), od roku 1962 opat klasztoru w Fontgombault, należał do czołowych autorytetów katolickich we Francji okresu przemian posoborowych. Requiescat in pace!