Liturgia
2017.12.30 12:23

S. Maria Assunta Wąchała FI - Ankieta 10 lat Summorum Pontificum

Pobierz pdf

fot. Paweł Kula

fot. Paweł Kula

Jakie owoce SP widzi Ksiądz/Siostra/Pani/Pan w swoim środowisku po 10 latach od publikacji dokumentu?

 

Przyjęcie przez nasz Instytut Zakonny liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego było odpowiedzią na pragnienie Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażone w motu proprio Summorum Pontificum. Papież zachęca nas do odkrycia tego, czym żyli wierni ubiegłych stuleci, i do tego, by nie pozwolić, aby poszło w niepamięć dziedzictwo tylu wieków chrześcijańskiej Tradycji.

Dla Zgromadzenia Franciszkanek Niepokalanej ubiegłe lata, w których wykorzystana została liturgia tzw. „trydencka”, okazały się bardzo owocne. Przede wszystkim nastąpiło zdecydowane pogłębienie życia modlitwy, a to ze względu na bogatszą i bardziej rozbudowaną postać Oficjum w formie klasycznej. Pociągnęło to za sobą konieczność większego zaangażowania (aby lepiej poznać i zagłębić się w liturgię w takiej formie) i oczywiście większą liczbę godzin spędzonych na wspólnej modlitwie, co sprzyja zacieśnieniu się więzi i zjednoczeniu wewnątrz wspólnoty.

Jako zgromadzenie misyjne odniosłyśmy niewątpliwą korzyść z liturgii przedsoborowej. Znajdując się w którejkolwiek ze wspólnot, w jakimkolwiek kraju, zawsze jest umożliwiona wspólna modlitwa, ponieważ nie istnieje bariera językowa (językiem liturgii pozostaje łacina). Pozwala to również na współpracę z duchownymi wszystkich narodowości, którzy także sprawują liturgię w takiej formie.

Ponadto bogactwo liturgii w formie nadzwyczajnej pozwoliło nam odkryć jej walor estetyczny (taki jak np. śpiew gregoriański, wykorzystywany przez nas odtąd nie tylko przy odprawianiu liturgii trydenckiej, ale również posoborowej), za którym kryją się zawsze głębokie treści teologiczne. To, zdaniem wielu sióstr, przyczyniło się do lepszego zrozumienia i co za tym idzie, bardziej świadomego przeżywania Mszy świętej czy Boskiego Oficjum.

Co więcej, dzięki liturgii w formie klasycznej mamy możliwość konfrontacji z innymi środowiskami tradycyjnymi, od których zawsze wiele się uczymy, a to daje możliwość głębszego wniknięcia w ducha liturgii oraz lepszego dotarcia z naszym apostolatem.

 

S. Maria Assunta Wąchała FI

 

Wszystkie głosy w ankiecie:

Ks. Bartosz Gajerski
Marcin Gola
Dawid Gospodarek
O. Tomasz Grabowski OP
Ks. Krzysztof Irek
Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Ks. Jeffrey R. Keys
Bogusław Kiernicki
O. Mark Kirby OSB
Ks. Andrzej Komorowski FSSP
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ
Peter Kwasniewski
Justyna Melonowska
Teresa Milcarek
Ks. Jakub Raspaj
Arkadiusz Robaczewski
Ks. Adam Ryński
Ks. Jarosław Tomaszewski
Tomasz Warowny
S. Maria Assunta Wąchała FI
Kinga Wenklar
Elżbieta Wiater
Ks. Maciej Zachara MIC

 


S. Maria Assunta Wąchała FI

Maria Assunta Wąchała, franciszkanka Niepokalanej