Liturgia
2017.12.18 21:04

Ks. Krzysztof Irek - Ankieta 10 lat Summorum Pontificum

Pobierz pdf

fot. Paweł Kula

fot. Paweł Kula

Jakie owoce SP widzi Ksiądz/Siostra/Pani/Pan w swoim środowisku po 10 latach od publikacji dokumentu?

 

Od 28 grudnia 2014 r. w bazylice katedralnej w Sandomierzu sprawowane są coniedzielne Msze święte w NFRR. Drugim miejscem celebracji tradycyjnej Mszy świętej jest na terenie diecezji sandomierskiej klasztor Ojców Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie. Tu Msze święte sprawowane są raz w miesiącu (trzecia niedziela).

Jesienią 2014 r. do kancelarii Kurii diecezjalnej w Sandomierzu trafiła prośba czterdziestu kilku wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii, którzy prosili bpa Krzysztofa Nitkiewicza o wskazanie świątyni i przydzielenie kapłana, który mógłby sprawować nad nimi opiekę duszpasterską. Opiekunem grupy, ale bez formalnego dokumentu, został ks. Krzysztof Irek. Z pomocą jednego ministranta, p. Adama Walczaka ze Stalowej Woli, który liturgiczne szlify pobierał w duszpasterstwie rzeszowskim, rozpoczęły się regularne celebry. Wkrótce dołączył do nas organista – p. Przemysław Chwałek. Liczba wiernych uczestniczących w celebracjach wahała się w tym czasie od 20 do 30 osób.

Pomimo próśb kierowanych do ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza nie zostało formalnie utworzone Duszpasterstwo Tradycyjnej Mszy Świętej Diecezji Sandomierskiej. Po niespełna trzech latach regularnych celebracji Mszy świętej w NFRR dostrzegam następujące widzialne jej owoce:

We Mszach świętych uczestniczy regularnie w Sandomierzu przynajmniej 40, a w Stalowej Woli przynajmniej 60 osób. Liczba ministrantów wynosi obecnie 13 osób:

 1. Adam Walczak
 2. Jakub Walczak – syn p. Adama
 3. Dawid Wieczorek – od tego roku kleryk I kursu w Wyższym Seminarium Duchownych w Sandomierzu
 4. Kacper Kopeć
 5. Damian Wilk
 6. Arkadiusz Socha
 7. Antoni Szot
 8. Piotr Żurawski – od tego roku kleryk I kursu w Wyższym Seminarium Duchownych w Sandomierzu 
 9. Paweł Żurawski
 10. Bogusław Kamiński
 11. Krzysztof Chudzik
 12. Mateusz Chmura
 13. Kacper Szeląg

Trzech ministrantów uczestniczyło w tegorocznej edycji warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi. Powstały dwie Róże różańcowe, które wspierają modlitwą działalność Środowiska. Do momentu „usilnej prośby” ks. biskupa, by nie odprawiać Mszy świętej poza Sandomierzem i Stalową Wolą, udało się zorganizować pielgrzymki i wyjazdy do następujących miejsc: sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim, kolegiaty pw. św. Marcina w Opatowie, kościoła parafialnego pw. św. Leonarda w Turbi, kościoła pw. św. Floriana w Koprzywnicy – dwukrotnie. Obecnie Środowisko przygotowuje się do pierwszej zagranicznej pielgrzymki do Janowa Poleskiego na Białorusi, miejsca męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli.

Ministranci co pół roku spotykają się na warsztatach liturgicznych, gdzie doskonalą swoje umiejętności służenia do Mszy świętej. Od dwóch lat organizowane są z inicjatywy Środowiska spotkania ze znanymi i cenionymi publicystami katolickimi (Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Mieczysław Ryba, Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun etc). Wydawane są w formie broszur teksty, które następnie rozdawane są kapłanom i wiernym świeckim w celu kształtowania właściwego ducha liturgicznego (kard. Robert Sarah – Przemówienie na sympozjum Sacra Liturgia w Londynie z 2016 r., ks. Michael Sinoir – Krótki traktat o klękaniu, kard. Raymond Burke – O zasadach odmowy Komunii Świętej osobom z uporem trwającym w jawnym grzechu ciężkim). Na użytek Środowiska wydany został zbiór polsko-łacińskich modlitw maryjnych – Ora pro nobis! Duszpasterstwo dysponuje też minibiblioteką.

Kilku księży w luźnych rozmowach wyraziło chęć nauki celebracji Mszy świętej w NFRR, ale póki co żaden z nich tej nauki nie podjął. Wierni z terenu naszej diecezji uczestniczą w pielgrzymkach innych diecezjalnych duszpasterstw.

 

Ks. Krzysztof Irek

 

Wszystkie głosy w ankiecie:

Ks. Bartosz Gajerski
Marcin Gola
Dawid Gospodarek
O. Tomasz Grabowski OP
Ks. Krzysztof Irek
Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Ks. Jeffrey R. Keys
Bogusław Kiernicki
O. Mark Kirby OSB
Ks. Andrzej Komorowski FSSP
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ
Peter Kwasniewski
Justyna Melonowska
Teresa Milcarek
Ks. Jakub Raspaj
Arkadiusz Robaczewski
Ks. Adam Ryński
Ks. Jarosław Tomaszewski
Tomasz Warowny
S. Maria Assunta Wąchała FI
Kinga Wenklar
Elżbieta Wiater
Ks. Maciej Zachara MIC

 


ks. Krzysztof Irek

(1978), pochodzący z diecezji sandomierskiej ksiądz katolicki, absolwent prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, pracownik Sądu Biskupiego w Sandomierzu, katecheta w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych, opiekun Diecezjalnego Ośrodka Katechumenatu.