Liturgia
2017.12.22 10:00

Peter Kwasniewski - Ankieta 10 lat Summorum Pontificum

Pobierz pdf

Jakie owoce SP widzi Ksiądz/Siostra/Pani/Pan w swoim środowisku po 10 latach od publikacji dokumentu?

 

Szkoły wyższe w Europie często mają kilkusetletnią tradycję, a założenie nowego uniwersytetu jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. W Stanach Zjednoczonych także nie jest to łatwe, bowiem wymaga dużych nakładów finansowych i sprostania wielu wymogom formalnym, niemniej jednak co roku pojawiają się nowe uniwersytety i uczelnie. Nieco ponad jedenaście lat temu, w roku 2006, zostałem zatrudniony jako wykładowca i dyrektor do spraw rekrutacji w takiej właśnie nowej szkole, Wyoming Catholic College. Uczelnia miała zacząć działalność w sierpniu 2007 roku. Gdy miesiąc wcześniej wydane zostało Summorum Pontificum, założyciele szkoły od razu zrozumieli, że tradycyjna Msza w języku łacińskim powinna znaleźć w niej swoje miejsce. W pierwszym roku funkcjonowania uczelni odprawiana była Msza cicha w środy, ale w kolejnym dodaliśmy już Mszę śpiewaną w niedziele. Kilka lat później w odpowiedzi na zainteresowanie studentów dodaliśmy jeszcze jedną Mszę cichą w tygodniu. Z roku na rok zwiększała się liczba studentów i wykładowców uczęszczających na te Msze, a obecnie chodzi na nie więcej osób niż na pozostałe. Jest to, moim zdaniem, dowód na to, że Papież Benedykt XVI miał rację, pisząc 7 lipca 2007 roku w liście do biskupów: „W międzyczasie jednak okazało się z całą oczywistością, że młodsze pokolenie też może odkryć tę formę liturgiczną, poczuć jej piękno i odnaleźć w niej ten sposób spotkania z Tajemnicą Najświętszej Eucharystii, który byłby najlepiej do niego dopasowany”.

Obecnie na uczelni co tydzień odprawiana jest Msza święta śpiewana i służy do niej pokaźna grupa ministrantów. W tygodniu są dwie Msze mówione, a studenci pomagają sobie wzajemnie w transporcie, by dojeżdżać do kościoła na czas. Działają dwie prężne scholae cantorum, jedna męska, druga żeńska, w których młodzi ludzie doskonalą śpiew gregoriański. Uroczystym Mszom świętym towarzyszy śpiew polifoniczny w wykonaniu czterdzieściorga studentów. Kapelani uczelni siłą rzeczy uznają za właściwe znać oba ryty mszalne, zarówno stary, jak i nowy. Co więcej, zgodnie z tym, na co liczył Papież Benedykt XVI, forma nadzwyczajna wpływa na sposób, w jaki odprawiana jest forma zwyczajna (np. celebracja ad orientem). Zdarza się często, że rodzice czy kandydaci na studia pytają, czy na uczelni odprawiana jest Msza święta w starszej formie, bowiem są do tego rytu przywiązani i chcieliby mieć możliwość uczestnictwa w takiej Mszy podczas studiów.

Wszystko to, moim zdaniem, zawdzięczamy przede wszystkim Summorum Pontificum.

 

Peter Kwasniewski

 

tłum. Natalia Łajszczak

 

Wszystkie głosy w ankiecie:

Ks. Bartosz Gajerski
Marcin Gola
Dawid Gospodarek
O. Tomasz Grabowski OP
Ks. Krzysztof Irek
Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Ks. Jeffrey R. Keys
Bogusław Kiernicki
O. Mark Kirby OSB
Ks. Andrzej Komorowski FSSP
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ
Peter Kwasniewski
Justyna Melonowska
Teresa Milcarek
Ks. Jakub Raspaj
Arkadiusz Robaczewski
Ks. Adam Ryński
Ks. Jarosław Tomaszewski
Tomasz Warowny
S. Maria Assunta Wąchała FI
Kinga Wenklar
Elżbieta Wiater
Ks. Maciej Zachara MIC

 


Peter Kwasniewski

Wykładowca i chórmistrz w Wyoming Catholic College, członek zarządu i wykładowca The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine oraz nauczyciel w Albertus Magnus Center for Scholastic Studies. Na jego publikacje składają się cztery książki i ponad 500 artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny, a zwłaszcza myśl tomistyczną, sakramentologię i teologię liturgii, zagadnienia z historii i estetyki muzyki oraz społecznego nauczania Kościoła.