30.11.2016
do schowka

Apostolat

Jeden z wielkich doktorów starożytnego monastycyzmu, Ewagriusz z Pontu, tak określał mnicha: „ten, który oddzielony od wszystkich, jest ze wszystkimi zjednoczony”[1]. W czasach nam bliższych Dom Guéranger, nawiązując do średniowiecznego wyrażenia summa quies, oznaczającego płodny „najwyższy odpoczynek” kontemplatyków, pisał: „Mnich ...