12.10.2021
do schowka

Początek synodu potwierdza wątpliwości

Inauguracyjne przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone podczas otwarcia XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w zasadzie potwierdza - i to nawet bardziej wprost niż można się było spodziewać - niepokoje, które opisałem w tekście Vademecum synodalne otwiera pole do manipulacji.