Komentarze
2015.09.14 10:24

Solidarność Kościoła z polityką chrześcijańską

"Kościół jest solidarny z pracą i prawami politycznymi środowisk, które konsekwentnie, pozytywnie i twórczo angażują się na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny i wartości kultury chrześcijańskiej"

Katolicka Agencja Informacyjna udostępniła apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks, abpa Stanisława Gądeckiego skierowany do partii politycznych. Niezwykle ważny i konkretny głos zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Arcybiskup mówi o tym wprost: "W związku z kierowanymi do mnie pytaniami dotyczącymi członkostwa w określonych partiach politycznych oraz ich wzajemnych zobowiązaniach, pragnę przypomnieć wymagania katolickiej nauki społecznej." Oryginalność tego głosu polega na zmianie optyki.

Ksiądz Arcybiskup nie skupia się na tradycyjnym pytaniu na kogo ma głosować katolik, ale jakie są obowiązki partii politycznych, zwłaszcza tych dużych, finansowanych ze środków publicznych. Pytanie to jest tym bardziej na czasie, że stawiane jest po nieudanym referendum, które nie potrafiło zainicjować debaty wokół uzdrowienia życia politycznego w Polsce i po kolejnych "siłowych" przeszeregowaniach na listach wyborczych największych partii niewiele mających wspólnego ze „świadomością swojej służebnej roli, powinności reprezentowania środowisk, których poparcia oczekują.” Nie mówiąc już o zwykłym dotrzymywaniu umów i porozumień z reprezentantami tych środowisk.

Zdaniem Księdza Arcybiskupa "Partie powinny być demokratyczne od wewnątrz, cechować się umiejętnością syntezy politycznej i planowania (...) powinny być zakorzenione w miłości i zmierzające do realizacji dobra wspólnego."

Wychodząc z tych założeń Ksiądz Arcybiskup kieruje się z apelem do partii politycznych "o wypełnianie swoich zobowiązań społecznych i wzajemnych w życiu politycznym, zobowiązań wobec całego społeczeństwa i reprezentatywnych środowisk społecznych."

Do tych słów Ksiądz Arcybiskup dołącza zapewnienie, że "Kościół jest solidarny z pracą i prawami politycznymi środowisk, które konsekwentnie, pozytywnie i twórczo angażują się na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny i wartości kultury chrześcijańskiej".

Niezwykle proste i ważne sformułowania. Kościół chce aby życie publiczne, relacje między ugrupowaniami politycznymi i partiami były poddane tym samym kryteriom moralnym co inne dziedziny życia społecznego. I co równie ważne deklaruje swoją solidarność z tymi, którzy tymi kryteriami się kierują i realnie pracują na rzecz christianitas, czyli cywilizacji chrześcijańskiej, i jej najważniejszych zasad i instytucji, obrony życia i najsłabszych, oraz Kościoła i rodziny.

 

Bogusław Kiernicki

 


Bogusław Kiernicki

(1962), Prezez Fundacji Św. Benedykta, wydawca, szef Wydawnictwa Dębogóra. Mieszka w Dębogórze.