Liturgia
2020.06.29 16:23

Hymn na świętych Piotra i Pawła

Prezentowany hymn należy do tekstów własnych uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła - w antyfonarzu monastycznym figuruje jako hymn na laudesy. Podobnie jak hymn nieszporny (z którym tworzy całość, podzieloną na potrzeby liturgii) jest od wieków przypisywany legendarnej poetce chrześcijańskiej Elpis (którą legenda przestawiała, raczej mylnie, jako żonę Boecjusza). Nie ma podstaw, by negować jej autorstwo, chociaż nic więcej o niej nie wiemy na pewno. Jednak kwestia ta nie jest rozstrzygnięta. Tekst podajemy za Breviarium Monasticum.Teksty zostały przetłumaczone w ramach realizowanego przez "Christianitas" projektu adiutorium.pl, czyli codziennego udostępniania tekstów tradycyjnego brewiarza monastycznego oraz przygotowywania jego wydania łacińsko-polskiego. Można te prace wesprzeć TUTAJ.

Ten krótki, bo liczący zaledwie dwie strofy oraz doksologię, hymn ku czci dwóch największych Apostołów Kościoła, św. Piotra oraz św. Pawła, koncentruje się na głównych rysach ich posłannictwa, a więc władzy najwyższego pasterza owczarni Pana oraz powołania do bycia nauczycielem wiary. Z tego też względu autor wkomponowuje w poetycki tekst szereg odniesień biblijnych o charakterze doktrynalnym, takich jak znaczenie kluczy do nieba (zob. Mt 16,19; por. Ap 3,7-8), wstawiennictwo u Boga (zob. 2 P 1,15 Vlg), moc odpuszczania grzechów (zob. Mt 18,18), antycypowanie pełni, która nastąpi, kiedy pod wpływem widzenia Boga twarzą w twarz zniknie już to, co częściowe (zob. 1 Kor 13,12-13), albo podnoszenie umysłów chrześcijan ponad sprawy ziemskie, aby oczyma wiary wpatrywać się w rzeczy niewidzialne (zob. Hbr 11,1n.; 2 Kor 5,7; Kol 3,2). 

 

Hymnus

Hymn 

Iam, bone pastor, Petre, clemens áccipe

Vota precántum, et peccáti víncula

Resólve, tibi potestáte trádita,

Qua cunctis cælum verbo claudis, áperis.

Nasz dobry pasterzu, Piotrze, łaskawie

prośby wysłuchuj, a pęta rozrywaj,

z grzechu wyzwalaj, bo daną ci władzą

niebo na słowo zamykasz, otwierasz.

Doctor egrégie, Paule, mores ínstrue

Et mente polum nos transférre sátage,

Donec perféctum largiátur plénius,

Evacuáto quod ex parte gérimus.

Nauczaj nas, Pawle, kształtuj obyczaj,

podnoś umysły na Boże wyżyny,

niech doskonałość w pełni powstanie,

kiedy ustąpi, co w nas jest częściowe.

Sit Trinitáti sempitérna glória,

honor, potéstas atque iubilátio,

in unitáte, cui manet impérium

ex tunc et modo per ætérna sǽcula. Amen.

Oto niech Trójcy w niebiosach brzmi chwała,

cześć wielką i siłę głośmy wielbieniem

jednemu Bogu, co czuwa i włada,

jak niegdyś, tak teraz i zawsze, na wieki. Amen.

 

 


-----
tłum. Michał Gołębiowski
-----

Na stronie adiutorium.pl codziennie udostępniamy teksty liturgiczne w języku łacińskim i języku polskim, żebyście mogli się razem z mnichami modlić się brewiarzem monastycznym. Ta codzienna praca redakcyjna, a czasem także praca tłumacza, nie obywa się bez znacznego nakładu czasu i sił, a jest działaniem non-profit. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki tej pracy cząstkowej będziemy mogli zaprezentować pełny monastyczny brewiarz łacińsko-polski, także w wersji drukowanej. Informację jak wesprzeć adiutorium.pl znajdziesz TUTAJ.


Elpis

(V/VI), poetka, domniemana żona Boecjusza.