Liturgia
2020.11.23 19:34

Hymn na Święto Chrystusa Króla

***

Hymnus

Hymn

Te sæculórum Príncipem,
Te, Christe, regem gentium,
Te méntium, te córdium
Unum fatémur árbitrum.

 

Ufamy Tobie, o Chryste,
głosimy, żeś władcą wieków,
Królem narodów i Panem,
zarządcą serc i umysłów.

 

Scelésta turba clámitat:
Regnáre Christum nólemus:
Te nos ovántes ómnium
Regem supremum dícimus.

 

Dyszący złością tłum woła:
„Nie chcemy, by nam był królem”,
a my Ciebie królem zwiemy,
co wszystko w ręku swym trzyma.

 

O Christe, Princeps Pácifer,
Mentes rebélles súbice,
Tuóque amóre dévios
Ovíle in unum cóngrega.

 

Jezu, nasz Książe pokoju,
panuj nad duchem złowrogim,
miłości głosem sprowadzaj
owce do jednej owczarni.

 

Ad hoc cruénta ab árbore
Pendes apértis brácchiis,
Diráque fossum cúspide
Cor igne flagrans éxhibes.

Dla nich ramiona rozpiąłeś,
na drzewie krwią pomazanym,
a serce ostrzem otwarte
spłonęło ogniem miłości.

 

Ad hoc in aris ábderis
Vini dapísque imagine,
Fundens salútem fíliis
Transverberáto péctore.

 

To dla nich w chleba postaci
i w winie skryłeś oblicze,
aby zbawieniem nakarmić
z serca otwartej rany.

 

Te natiónum Prǽsides
Honóre tollant público,
Colant magístri, iúdices
Leges et artes éxprimant.

 

Niech Ciebie władcy narodów
na placach pieniem swym chwalą,
uczeni, sędziowie niech wielbią,
niech prawa i prace sławią.

Submíssa regum fúlgeant
Tibi dicáta insignia:
Mitíque sceptro pátriam
Domósque subde cívium.

 

Niechaj insygnia królewskie
błyszczą pod Twymi stopami,

niech miłe Twoje władanie
obejmie ojczyznę całą.

Glória tibi, Dómine,
Qui sceptra mundi témperas,
Cum Patre, et Sancto Spíritu,
In sempitérna sǽcula.

 

Niech chwała, Jezu, Ci będzie,
Co świata rządzisz berłami,
Wraz z ojcem, Duchem Najświętszym
Na wieczne wieki bez końca.

 

 

 

tłum. Michał Gołębiowski 


Na stronie adiutorium.pl codziennie udostępniamy teksty liturgiczne w języku łacińskim i języku polskim, żebyście mogli się razem z mnichami modlić się brewiarzem monastycznym. Ta codzienna praca redakcyjna, a czasem także praca tłumacza, nie obywa się bez znacznego nakładu czasu i sił, a jest działaniem non-profit. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki tej pracy cząstkowej będziemy mogli zaprezentować pełny monastyczny brewiarz łacińsko-polski, także w wersji drukowanej. Informację jak wesprzeć adiutorium.pl znajdziesz TUTAJ.


Św. Ambroży

(339-397), doktor Kościoła, arcybiskup Mediolanu. Ora pro nobis!