Liturgia
2020.08.15 21:32

Hymn laudesowy na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Hymnus

Hymn 

Solis, o Virgo, rádiis amícta,
Bis caput senis redimíta stellis,
Luna cui præbet pédibus scabéllum
Inclita fulges.

 

W promienie słońca obleczonaś, Panno,
i gwiazd dwanaście wokół twojej głowy,
księżyc podnóżkiem ci jest, a ty sama
chwałą jaśniejesz!

Mortis, inférni domitríxque noxæ,
Assides Christo studiósa nostri,
Teque regínam celébrat poténtem
Terra polúsque.

 

Piekło się tobie poddaje, Niewiasto,
spoglądasz na nas, u boku Chrystusa
rządząc, a niebo i ziemia cię chwalą,
wielka królowo.

Damna sed perstat sóboli minári
Créditæ quondam tibi dirus anguis;
Mater, huc clemens ades, et malígni
Cóntere collum.

 

Lecz wąż okrutny w groźbie nie ustaje,
tobie poddanych strasząc zatraceniem,
ty sama wrogom kark połam, dopomóż,
o, litościwa.

Asseclas diæ fídei tuére,
Tránsfugas adduc ad ovíle sacrum,
Quas diu gentes tegit umbra mortis
Undique coge.

 

Obroń wyznawców tej wiary niebiańskiej,
zbłąkanych prowadź do świętej owczarni,
przed cieniem śmierci uchowaj narody
zewsząd zebrane.

Sóntibus mitis véniam precáre,
Adjuva flentes, ínopes et ægros,
Spes mica cunctis per acúta vitæ
Certa salútis.

 

O przebaczenie win, grzeszni, wołamy,
wspomóż w słabości, niemocy, udręce;
posiej nadzieję na surową ziemię,
pewna zbawienia.

Laus sit excélsæ Tríadi perénnis,
Quæ tibi, Virgo, tríbuit corónam,
Atque regínam statuítque nostram
Próvida matrem.

Trójcy Najświętszej na wieki bądź chwała,
Bogu, co Tobie dał, Panno, koronę,
co Ciebie uczynił dla nas królową,
matko troskliwa.

 

tłum. Michał Gołębiowski

 

 

-----

Na stronie adiutorium.pl codziennie udostępniamy teksty liturgiczne w języku łacińskim i języku polskim, żebyście mogli się razem z mnichami modlić się brewiarzem monastycznym. Ta codzienna praca redakcyjna, a czasem także praca tłumacza, nie obywa się bez znacznego nakładu czasu i sił, a jest działaniem non-profit. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki tej pracy cząstkowej będziemy mogli zaprezentować pełny monastyczny brewiarz łacińsko-polski, także w wersji drukowanej. Informację jak wesprzeć adiutorium.pl znajdziesz TUTAJ.


ks. Vittorio Genovesi SJ

(1887-1967), jezuita, poeta języka łańskiego, autor hymnów liturgicznych. Requiescat in pace!