Liturgia
2020.08.14 23:24

Hymn I nieszporów Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

Hymnus

Hymn

O prima, Virgo, pródita
E Conditóris spíritu,
Prædestináta Altíssimi
Gestáre in alvo Fílium;

 

Ciebie, o, najpierwsza Panno,
uczyniło Stwórcy tchnienie
przeznaczoną, aby Syna
najwyższego w łonie nosić.

Tu perpes hostis fémina
Prænuntiáta dǽmonis,
Oppléris una grátia
Intamináta orígine.

 

Zapowiadano niewiastę,
co z demonem stoczy walkę,
będzie łaską napełniona,
od poczęcia nieskalana.

Tu ventre Vitam cóncipis,
Vitámque ab Adam pérditam,
Diæ litándæ Víctimæ
Carnem minístrans, íntegras.

 

Tyś nosiła w łonie Życie,
które niegdyś Adam stracił,
ofiarując czyste ciało,
aby stał się Pan ofiarą.

Merces piáclo débita
Devícta mors te déserit,
Almíque consors Fílii
Ad astra ferris córpore.

 

Ceną za grzech nieuchronna
śmierć, co ciebie nie zwycięża,
bo ty, Syna towarzyszko,
razem z ciałem do gwiazd sięgasz.

Tanta corúscans glória,
Natúra cuncta extóllitur,
In te vocáta vérticem
Decóris omnis tángere.

 

Wielką chwałą oświetlona,
masz naturę wywyższoną,
która, cała w blasku, sięga
niebywałych szczytów piękna.

Ad nos, triúmphans, éxsules,
Regína, verte lúmina,
Cæli ut beátam pátriam,
Te, consequámur áuspice.

 

Na wygnańców skieruj oczy,
o, Królowo, twe tryumfy
niech ojczyznę świętą w niebie
dadzą nam, otocz opieką.

Iesu, tibi sit glória,
Qui natus es de Vírgine,
Cum Patre et almo Spíritu,
In sempitérna sǽcula.

Tobie cześć i chwała, Jezu,
co zrodziłeś się z Dziewicy,
chwałę Ojcu i Duchowi,
na wiek wieków zanosimy.

 

tłum. Michał Gołębiowski

 

-----

Na stronie adiutorium.pl codziennie udostępniamy teksty liturgiczne w języku łacińskim i języku polskim, żebyście mogli się razem z mnichami modlić się brewiarzem monastycznym. Ta codzienna praca redakcyjna, a czasem także praca tłumacza, nie obywa się bez znacznego nakładu czasu i sił, a jest działaniem non-profit. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki tej pracy cząstkowej będziemy mogli zaprezentować pełny monastyczny brewiarz łacińsko-polski, także w wersji drukowanej. Informację jak wesprzeć adiutorium.pl znajdziesz TUTAJ.


ks. Vittorio Genovesi SJ

(1887-1967), jezuita, poeta języka łańskiego, autor hymnów liturgicznych. Requiescat in pace!