Felietony
2017.01.24 10:35

Agenda historyczna 2017

Ubiegły rok przeszedł do historii przede wszystkim jako rok obchodów 1050 lecia Chrztu Polski. I w tym sensie był to rok wyjątkowy. Jednak także Agenda historyczna wydarzeń roku 2017 jest niezwykle bogata.  Z jednej strony mamy kościelne rocznice: 300 lecia koronacji Cudownego  Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i 100 lecia objawień fatimskich.

Ale jakby równolegle do tych dat mamy też 300 lat od powstania regularnej, nowożytnej masonerii i 100 lat od wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji.

Zresztą ta ostatnia koincydencja zrodziła także przed stu laty Rycerstwo Niepokalanej ojca Maksymiliana Kolbe. Bo przecież bezpośrednim powodem decyzji powołania Rycerstwa była odbywająca się w Rzymie manifestacja z okazji 200-lecia powstania masonerii. Burmistrz Rzymu, Ernest Nathan, wielki mistrz masoński zarządził obchody rocznicy. Idąc z czarnym sztandarem, na którym był znak Lucyfera, depczącego św. Michała Archanioła manifestanci krzyczeli: Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą. Świadkiem tego był kleryk franciszkański  Maksymilian, który wstrząśnięty tym widokiem, zaprosił kilku swoich młodych współbraci i założył organizację,” która miałastarać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków  a zwłaszcza masonów.”

Innym wydarzeniem, które będzie budziło spory i emocje to 500 rocznica wystąpienia Marcina Lutra i początku reformacji, która jak by na to nie patrzeć, należy do najdramatyczniejszych dat w historii nowożytnego Kościoła. Swoją drogą także i obchody czterystulecia reformacji miały swój wkład w powstanie Rycerstwa Niepokalanej.

A wracając do czasów nieco bliższych na pewno warto przypomnieć 80 rocznicę wydania przez papieża Piusa XI niezwykle ważnych encyklik społecznych, czy może wprost powiedzieć, wolnościowych, czyli encykliki o bezbożnym komunizmie (Divinis Redemptoris) i encykliki o pogańskim narodowym socjalizmie (Mit brenender sorge). Obydwie powstały aby przedstawić  klarowne stanowisko Kościoła wobec dwóch agresywnych totalitaryzmów – komunizmu i nazizmu. Przy okazji można przypomnieć, że Divinis Redemptoris opublikowana została 19 marca, a św. Józef został przedstawiony przez Ojca Św. jako patron walki o wolność w konfrontacji z komunizmem.

Te dwie encykliki pokazują także odwagę i odpowiedzialność Kościoła, mimo, że bezpośrednio naraziły na dodatkowe prześladowania wyznawców Chrystusa w Sowietach i w hitlerowskich Niemczech. Dzięki nim jednak stanowisko Kościoła, w tych najbardziej tragicznych momentach historii współczesnego świata, było jasne i konsekwentne.

 

Bogusław Kiernicki

 


Bogusław Kiernicki

(1962), Prezez Fundacji Św. Benedykta, wydawca, szef Wydawnictwa Dębogóra. Mieszka w Dębogórze.