28.04.2021
do schowka

"Prawa człowieka" po latach

Ten artykuł, tak jak wszystkie teksty na christianitas.org publikowany jest w wolnym dostępie. Aby pismo i portal mogły trwać i się rozwijać potrzebne jest Państwa wsparcie, także finansowe. Można je przekazywać poprzez serwis Patronite.plZ góry dziękujemy.

Prawa człowieka bez Boga (Les ...

15.04.2021
do schowka

Jean Madiran i aktualność polityki katolickiej

Esej jest rodziałem wstępnym do książki Jean Madirana Dwie demokracje. Wybór pism, która ukazała się w Bibliotece Christianitas nakładem Wydawnictwa Dębogóra.

 

Jean Madiran (1920–2013) był jednym z najważniejszych katolickich pisarzy politycznych XX i początku XXI wieku. Żył na tyle długo, by ...

23.11.2016
do schowka

Formacja Wyszyńskiego

Tekst ten jest wprowadzeniem do publikowanego na naszych łamach szkicu ks. bp Stefana Wyszyńskiego "Chrystus społecznik".

 

Niewielkie prezentowane tu dziełko Stefana Wyszyńskiego powstało w drugim roku piastowania przez niego urzędu biskupa lubelskiego. Został on mianowany na tę funkcję w 1946 roku przez Papieża Piusa XII ...

16.11.2016
do schowka

Chrystus społecznik

Przeczytaj wprowadzenie do tekstu autorstwa Piotra Popiołka.

 

Temat taki może dziś budzić sprzeciw w kołach, które przestały mówić o znaczeniu nauki Chrystusa Pana w dziedzinie życia społeczno-gospodarczego. Był czas, że o tym mówiono, i to wiele – więcej nawet, niżby należało. W okresie ...