Wydarzenia
2022.08.19 15:42

Jubileusz osiemdziesiątych urodzin o. Jacka Salija OP

fot. Paweł Kula

fot. Paweł Kula

Jeśli jest jakiś werset biblijny, który kojarzy mi się z o. Jackiem Salijem, to słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza:

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! (Mt 10.16).

Tak właśnie postrzegałam o. Jacka przez wszystkie lata obcowania z nim jako wspaniałym nauczycielem, promotorem i autorytetem.

Wielokrotnie zwracałam się do niego po pomoc, zarówno w zakresie porad duchowych, naukowych, jak i nawet o pomoc materialną. I nigdy nie zostawił mnie bez tej pomocy. Wiem też, że mnóstwo moich znajomych ze studiów czy z seminarium magistrancko-doktoranckiego miało identyczne z nim doświadczenia.

Pamiętam gdy pewnego razu, w wyniku rozterek, które nami targały, przyszliśmy z niemal całym rokiem studentów teologii do niego do klasztoru przy ul. Freta z prośbą o rozwianie wątpliwości teologicznych. Trochę tak na zasadzie: Ojcze, powiedz mi słowo.

Jestem przekonana, że nas, takich dłużników o. Salija, dłużników w każdym wymiarze, są dziesiątki, a może i setki.

Proszę Kochanego Ojca, by przyjął najserdeczniejsze życzenia w dniu osiemdziesiątych urodzin ode mnie i od całej redakcji Christianitas!

Antonina Karpowicz-Zbińkowska


Antonina Karpowicz-Zbińkowska

(1975), doktor nauk teologicznych, muzykolog, redaktor „Christianitas”. Publikowała w „Studia Theologica Varsaviensia”, "Christianitas", na portalu "Teologii Politycznej" oraz we "Frondzie LUX". Autorka książek "Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna" (Kraków, 2013), "Zwierciadło muzyki" (Tyniec/Biblioteka Christianitas, 2016) oraz "Rozbite zwierciadło. O muzyce w czasach ponowoczesnych"(Tyniec/Biblioteka Christianitas, 2021). Mieszka w Warszawie.