Liturgia
2023.04.17 17:05

Homilia na Niedzielę Palmową

Ten artykuł, tak jak wszystkie teksty na christianitas.org publikowany jest w wolnym dostępie. Aby pismo i portal mogły trwać i się rozwijać potrzebne jest Państwa wsparcie, także finansowe. Można je przekazywać poprzez serwis Patronite.pl. Z góry dziękujemy. 

+

NIEDZIELA PALMOWA

Homilia Przewielebnego Ojca Jeana Pateau

Opata Opactwa Matki Bożej w Fontgombault

(Fontgombault, 2 kwietnia 2023 r.)

 

Chwałą Boga jest człowiek żyjący, zaś życiem człowieka jest oglądanie Boga.

Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses, IV, 20, 7

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Moi Najdrożsi Synowie!

 

Słowa św. Ireneusza oświecają żywym światłem początek Wielkiego Tygodnia. Bóg zechciał, aby Jego szczególną chwałą był człowiek. Nie chodzi tu o wewnętrzną, istotową chwałę Boga, która jest z Nim współwieczna i od Niego nieoddzielna, lecz o chwałę zewnętrzną, przypadłościową, która jest czymś innym od Niego i jest Mu oddawana przez Jego stworzenie. Jak śpiewamy – „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza” (Ps 18,2). Oddanie chwały Bogu to nie kwestia wyboru. To spełnienie dzieła sprawiedliwości wobec swojego Stwórcy. Tę chwałę głosi całe stworzenie przez sam fakt swojego istnienia.

Jednak istota stworzona, obdarzona rozumem i powołana – dzięki dodatkowemu darmo danemu darowi – do życia wiecznego w najgłębszej zażyłości z Bogiem powinna oddawać chwałę Bogu także na wyższym poziomie. Człowiek oddaje chwałę Bogu nie tylko przez fakt swojego istnienia, ale przez pełne uzgodnienie swojego życia z Boskim planem. Człowiek jest powołany do oglądania Boga. Oto na czym polega życie człowieka w całej swej pełni.

Niestety, nad to powołanie scalające całe ludzkie życie na drodze światła człowiek przedłożył i często cały czas przedkłada uwodzicielski śpiew syren, które zwodzą go ze słusznej drogi, rozpraszają jego życie, zamykają go w więzieniu, rzucają na pastwę namiętności – roztaczając przed nim fascynującą iluzję wymarzonej, autonomicznej i skoncentrowanej tylko na sobie wolności z dala od Boga. Otumaniony człowiek, choć ogarnięty euforią rozkoszy, zatacza się na drodze śmierci.

Chwałą Boga jest życie człowieka, a odnowienie tego życia dokonuje się przez tajemnicę Krzyża. W tej tajemnicy Chrystus staje się posłusznym dla wszystkich ludzi, w tym także dla tych, którzy z nieposłuszeństwa uczynili swoją chwałę:

On, istniejąc w postaci Bożej, (…) ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 6-8).

Gdy więc tłumy krzyczały „Hosanna Synowi Dawida!” (Mt 21,9), Chrystus wiedział, że w oczach ludzkich Jego droga nie będzie drogą chwały – będzie to droga pokory i upokorzenia, a śmierć okaże się jej przewidywalnym końcem. My jednak wierzymy, że ta droga nie będzie miała końca:

Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca (Flp 2,9-10).

Chrystus – Zwycięzca grobu i śmierci – kruszy bramy, które trzymały ludzi w więzieniach. Bóg wybiera człowieka żyjącego. A my, czy wybraliśmy życie, prawdziwe życie? Święty Paweł zachęca nas: „To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). To jest właśnie droga, którą mamy podążać w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu. Trwajmy wraz z Maryją u stóp Krzyża, który jest naszą nadzieją i chwałą. Bóg nas wybrał, Bóg nas stworzył, Bóg chce nas mieć żyjących. Wybierajmy życie!

Świętego Wielkiego Tygodnia! Amen.

Dom Jean Pateau OSB

tłum. Tomasz Glanz 

 

----- 

 

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.

 


Dom Jean Pateau OSB

(1969), mnich benedyktyński, opat Opactwa Najświętszej Maryi Panny w Fontgombault.