Liturgia
2024.03.28 10:33

Homilia na Niedzielę Palmową RP 2024

Ten artykuł, tak jak wszystkie teksty na christianitas.org publikowany jest w wolnym dostępie. Aby pismo i portal mogły trwać i się rozwijać potrzebne jest Państwa wsparcie, także finansowe. Można je przekazywać poprzez serwis Patronite.pl. Z góry dziękujemy. 

+

NIEDZIELA PALMOWA

Homilia Przewielebnego Ojca Jeana Pateau

Opata Opactwa Matki Bożej w Fontgombault

(Fontgombault, 24 marca 2024 r.)

 

Faciem tuam, Domine, requiram.

Szukam, o Panie, Twojego oblicza.

Ps, 26,8

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Moi Najdrożsi Synowie!

Dziś, w Niedzielę Palmową wejdźmy w serce roku liturgicznego. Ponownie przeżyjmy te dni i godziny, w których w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa dokonało się nasze Odkupienie. Często, choć niekiedy zbyt materialnie, przyjmujemy odkupieńcze Ciało i Krew Chrystusa. Teraz znów dostajemy szansę na rozważanie naszej obecności w dziele Odkupienia i w Sakramencie, który daje nam jego owoce.

Obecnie świat i człowiek bardziej niż kiedykolwiek potrzebują zaczerpnięcia z tajemnicy Bożego miłosierdzia i pojednania. A jednak świat i człowiek bardziej niż kiedykolwiek starają się uwolnić od Boga, od Jego praw i od Jego planu zbawienia. Czy warto zatem trudzić się mówieniem do społeczeństwa, które winszuje sobie, że zdołało wyryć na głazie swojej konstytucji zaplanowaną śmierć niewinnego dziecka w mającym go chronić i karmić matczynym łonie, które uważa to za wielki postęp wolności? Jakaż to wolność? Pokusa rozpaczy jest wielka. Jakże trudno jest dziś pokładać nadzieję w człowieku, w świecie, w Bogu!

Przypomnijmy sobie przypowieść o niegodziwym sędzi, któremu naprzykrzała się pewna wdowa i który w końcu oddał jej sprawiedliwość (zob.: Łk 18,2-8). Pan opowiedział tę przypowieść, aby zachęcić swoich uczniów do wytrwałej modlitwy. Przypowieść kończy się mocną konkluzją: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (w. 8).

Panu nie zależy na tym, abyśmy osądzali wiarę ludzi naszych czasów; nie chce, byśmy lamentowali: „Czy oni w ogóle wierzą w Boga? Co zrobili z dogmatami wiary?”. W pytaniu Pana w ogóle nie ma tematu innych ludzi, ono jest skierowane do uczniów i ich tylko dotyczy. Każdego z nas Pan pyta, czy w naszym własnym sercu znajdzie wiarę, gdy powtórnie przyjdzie.

O co więc dokładnie Pan nas pyta? Wierzymy w Boga. To prawda, ale to nie wystarczy. Trzeba wierzyć w Chrystusa, Boga i człowieka, Stworzyciela i Odkupiciela. Odkupiciela działającego nie w taki sposób, jaki my chcielibyśmy sobie wybrać, ale w taki, który On sam wybrał. A Jego sposób to oddać swoje życie za przyjaciół swoich w upokarzającej, poniżającej Męce Ukrzyżowania.

Czy zatem Piotr miał tę wiarę, o którą pytał Pan, gdy reagując na zapowiedź nieodległej Męki, „wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie»” (Mt 16,22). A jednak przyszło to na Niego… . Właśnie wtedy, gdy strumienie nienawiści wylewały się na Niewinnego, wypełniała się tajemnica naszego pojednania z Bogiem.

Czasy, w których żyjemy, wywołują pytania, budzą niepokój, wystawiają naszą wiarę na ciężką próbę. Wierzmy jednak, że właśnie w tych czasach, w naszych czasach, wciąż dokonuje się tajemnica Odkupienia. Bóg trzyma wszystkie sprawy w swoim ręku. Nie zaskakuje Go żadne wydarzenie. Jego miłosierdzie pozostaje tak samo płodne i rodzi owoce, gdy tylko jakiś człowiek sprawiedliwy, wznosząc swe oczy na Ukrzyżowanego, zapragnie, aby Pan odcisnął na nim odbicie Swego oblicza, ofiaruje – jak Pan – swoje życie za przyjaciół swoich i stanie się świadkiem Ukrzyżowanego.

Nad odmętami nienawiści wznosi się szczyt Golgoty, a jest to szczyt miłości i nadziei. Stamtąd Chrystus zachęca nas do podjęcia i kontynuowania Jego dzieła w świecie: „Przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19,21). Na szczęście nie ma Wielkiego Piątku bez poranka Zmartwychwstania.

Amen.

Dom Jean Pateau OSB

tłum. Tomasz Glanz

 

----- 

 

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.

 


Dom Jean Pateau OSB

(1969), mnich benedyktyński, opat Opactwa Najświętszej Maryi Panny w Fontgombault.