Liturgia
2021.03.29 17:45

Homilia na Niedzielę Palmową RP 2021

+

NIEDZIELA PALMOWA

Homilia Przewielebnego Ojca Jeana Pateau

Opata Opactwa Matki Bożej w Fontgombault

(Fontgombault, 28 marca 2021 r.)

 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Moi Najdrożsi Synowie!

 

Po okresie duchowego przygotowania, jakim był cały Wielki Post i związane z nim ćwiczenia pokutne, po wejściu w ubiegłą niedzielę w okres Męki Pańskiej, oto Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień.

Tydzień ten nazywa się wielkim, bo wspominane w nim wydarzenia są wielkie i święte: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, śmierć i zmartwychwstanie Naszego Pana. Ten tydzień jest wielki i święty, gdyż te wydarzenia, wielkie i święte same w sobie, są również uświęcające dla tego, kto pragnie wiernie iść w ślad za Chrystusem.

Iść w ślad za Chrystusem… . Liturgia dzisiejszej Mszy św. nie wydaje się do tego zachęcać. Któż jednak nie oddałby życia, aby podążać za osiołkiem niosącym Jezusa ku Górze Oliwnej? Któż nie dołączyłby do rzesz rozścielających płaszcze na drodze, odcinających gałązki z drzew i rzucjających je na ziemię, wyprzedzających Jezusa i postępujących za Nim z wołaniem: „Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach!” (Mt 21,9). Byłoby takie proste iść za Chrystusem, jeśli zechciałby pozostać na osiołku i pozwolił na składanie Mu hołdów jak ziemskiemu królowi.

Ale Jego droga na tym się nie kończy, przypomina o tym Męka Pańska czytana podczas Mszy. Czy już nie porzuciliśmy Chrystusa? Czy nie zostawiliśmy Go, aby sam przemierzał swą drogę?

Widząc rzesze składające hołdy Jezusowi, cała Jerozolima była bardzo poruszona. Wielu mówiło: „Któż to jest?” (Mt 21,10). W Wielki Czwartek w nocy Piotr zaparł się: „Nie znam (tego) człowieka” (Mt 26,72).

Iść w ślad za Jezusem, czy porzucić Jezusa? Głosić Jego Imię, czy też się Go zaprzeć? Gdzież w ten okrutny piątek byli ci, którzy tak entuzjastycznie witali Pana przy Jego wjeździe do Jerozolimy? Gdzież oni byli? A my, gdzie byśmy byli?

Iść za Chrystusem tak w dniach radości, jak i w dniach bólu, iść za Chrystusem czy to w pokoju uciszonego serca, czy to w nawałnicy przeżyć, iść za Chrystusem czy to we wzniosłych porywach duszy, czy to w banalnej codzienności – oto nasz program.

Iść za Chrystusem w prawdzie, to wraz z Nim zapewnić sobie u Boga „imię przewyższające wszelkie imię” (Flp 2,9) – imię chrześcijanina.

Krzyż Chrystusa ofiaruje się nam w tych dniach. Nasz krzyż także. Idźmy za Chrystusem, który niesie swój Krzyż po to, abyśmy my codziennie mogli nieść nasz – krzyż okoliczności życiowych, krzyż naszych słabości, krzyż naszych grzechów. Bóg jest wierny. Jeśli pozwala, aby krzyż zagościł na drogach naszego życia, to jednocześnie udziela nam łaski, aby w tym krzyżu zwyciężyć. Dla tego, kto kocha Jezusa, nie ma Wielkiego Piątku bez poranka Zmartwychwstania.

U progu tego Wielkiego Tygodnia nie pozostawajmy wraz z rzeszami witającymi Jezusa gałązkami palmowymi. Idźmy dalej w ślad za Chrystusem, umierajmy wraz z Nim, aby wraz z Nim też zmartwychwstać.

Dom Jean Pateau OSB

tłum. Tomasz Glanz

----- 

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.


Dom Jean Pateau OSB

(1969), mnich benedyktyński, opat Opactwa Najświętszej Maryi Panny w Fontgombault.