Wojtyliana
2014.06.25 13:51

Żródło życia i świętości

Z rozważań świętego Jana Pawła II o Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego:

 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości!
Źródło.
Pamiętamy, jak Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, gdzie było źródło jeszcze z czasów patriarchy Jakuba.
Na tym miejscu spotkał Samarytankę, która przyszła czerpać wodę ze źródła. Powiedział do niej: «Daj Mi pić». Odpowiedziała kobieta: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?».
I wtedy rzekł Jezus: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi "daj Mi się napić" — prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». I mówi dalej : «woda, którą Ja dam, stanie się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu» (por. J 4, 5-14).
Źródło! Źródło życia i świętości!
Kiedy indziej, w ostatnim dniu Święta Namiotów w Jerozolimie, Jezus — jak zapisuje również ewangelista Jan — zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie — niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». Ewangelista dodaje: «powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego» (J 7, 37-39).
Wszyscy pragniemy przybliżyć się do tego źródła wody żywej. Wszyscy pragniemy pić z Boskiego Serca, które jest źródłem życia i świętości.
W Nim został nam dany Duch Święty i stale jest dawany wszystkim, którzy z czcią i miłością przybliżają się do Chrystusa, do Jego Serca.
Przybliżyć się do źródła to znaczy: sięgnąć do początku. Nie ma innego miejsca w stworzonym wszechświecie, z którego bierze początek świętość w życiu człowieka poza tym Sercem, które tak bardzo umiłowało. «Strumienie wody żywej» popłynęły już przez tyle serc... i jeszcze popłyną! Świadectwem tego są święci wszystkich czasów.
Prosimy Cię, Matko Chrystusa, byś nam była Przewodniczką do Serca Twojego Syna. Prosimy Cię, byś nas do Niego przybliżała i uczyła obcować z tym Sercem, które jest źródłem życia i świętości.

 

Jan Paweł II

 

(rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Castel Gandolfo, 10.8.1986)

 

oprac. Paweł Milcarek

 


Jan Paweł II

(1920-2005), Karol Wojtyła, papież, święty. Pochodził z Wadowic. Ora pro nobis!