Wydarzenia
2016.10.15 12:36

Zapraszamy na konferencję "Ora et labora. Benedyktyński wkład w christianizację Polski"

 

Benedyktyński wkład w chrystianizację Polski

 

Konferencja 28-30.10.2016 r.

 

Pierwsze wieki Polski były benedyktyńskie. Mnichami Reguły świętego Benedykta byli: misyjny biskup Jordan (ten, który ochrzcił Mieszka w 966) i jego następca biskup Unger (przedtem opat z Memleben), który prawdopodobnie zorganizował w Poznaniu coś w rodzaju wspólnoty mniszej; dalej biskup święty Wojciech oraz jego brat i pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim-Gaudenty (obaj przebywali w klasztorach na Monte Cassino i na Awentynie); pierwsi polscy pustelnicy-męczennicy kamedulscy z Międzyrzecza oraz autor ich żywota, apostoł Pomorza święty Bruno z Kwerfurtu, pustelnik święty Andrzej Świerad…

 

[Paweł Milcarek Polska Chrześcijańska; kamienie milowe]

 

Benedyktyni towarzyszyli rodzeniu się naszej wiary i państwowości. Konferencja ma  zaakcentować i docenić ich obecność oraz wkład tradycji benedyktyńskiej w kształtowanie się naszej kultury i tożsamości. Ma także ukazać jej niezwykłą żywotność i nośność również i dzisiaj.

 

 

Będą zatem wykłady dotyczące historii i spuścizny benedyktyńskiej, warsztaty śpiewu gregoriańskiego – skarbu Kościoła od początku obecnego w tradycji benedyktyńskiej i przypomnianego na nowo przez benedyktynów z Solesmes oraz panel dyskusyjny na temat tego co dzisiaj ma nam do zaofiarowania benedyktyńska tradycja. Chcielibyśmy, by wiedzy towarzyszyło doświadczenie i przeżycie duchowe, dlatego każdego dnia będziemy uczestniczyć w liturgiach ze śpiewem gregoriańskim. W sobotni wieczór  odbędzie się  noc chorału w ramach II Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego. Rozpoczną ją uroczyste nieszpory wg tradycji benedyktyńskiej, a zakończy uroczysta jutrznia w katedrze. Między tymi liturgicznymi godzinami  odbędą się trzy koncerty, w trzech zabytkowych kościołach Poznania.

 

 

Tło konferencji stanowić będą wystawy fotografii ukazujących życie w klasztorach benedyktyńskich w Europie i w Polsce.

 

Wykłady i warsztaty odbędą się w Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Poznaniu. Wykład inauguracyjny będzie miał miejsce w Muzeum Archidiecezjalnym.

 

 

 

 


Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji