Komentarze
2020.10.22 18:44

Uwagi po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia

Pobierz pdf

  1. Każda niewinna istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia.

  2. Co do tego, że od momentu zapłodnienia mamy do czynienia z odrębnym od matki żyjącym organizmem ludzkim,a więc istotą ludzką nie może być w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej żadnych wątpliwości. 

  3. Robienie rozróżnień między ludzkim płodem a osobą ludzką czy człowiekiem, w której jedyną granicą ma być zdolność do życia poza organizmem matki jest wprowadzaniem kryterium całkowicie arbitralnego i uznaniowego, w którym o człowieczeństwie płodu czy też jego godności osobowej decyduje stopień rozwoju medycyny pozwalającej na podtrzymanie życia urodzonego dziecka. 

  4. Nawet jeśli nie dysponowaliśmy dzisiejszą wiedzą medyczną to i tak można by płód ludzki objąć ochroną prawną ze względu na to, czym się stanie po urodzeniu. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują niezwykle łagodną sankcję karną dla tych, którzy dopuszczają się przerywania ciąży (i żadnej sankcji karnej dla kobiety, która się aborcji poddaje). Życie płodu ludzkiego jest w Polsce chronione mniej więcej tak, jak miejsca lęgowe ptaków. 

  5. Gdy przyjmowano na początku lat 90. obecnie obowiązujące przepisy stan wiedzy medycznej pozwalał na wykrycie wad płodu spełniających ustawowe przesłanki do legalnego przerwania ciąży w kilku, kilkunastu przypadkach rocznie. Były to rzeczywiście najczęściej tzw. wady letalne, kiedy to dziecko żyło po urodzeniu przez krótki czas. Dzisiaj, trzydzieści lat później udoskonalone narzędzia diagnostyczne pozwalają wykrywać takich wad w kilku tysiącach przypadków rocznie, w tym takich, jak zespół Downa, zespół Turnera, które nie wykluczają nie tylko długich lat życia, ale i względnej samodzielności. W sposób oczywisty nie takich przypadków dotyczyła intencja ustawodawcy z początku lat 90.

  6. Tzw. kompromis aborcyjny od samego początku kontestowany był przez środowiska liberalne i lewicowe. Nigdy go nie uznały. Głosowały przeciwko kompromisowej ustawie, dwa razy w latach 90. ją obaliły wprowadzając legalną aborcję na życzenie. Za pierwszym razem powstrzymało ich weto prezydenta Lecha Wałęsy, za drugim razem wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Prawica nigdy tego kompromisu nie naruszyła, a wręcz jej część wprost odrzucała projekty ustaw mające wzmocnić ochronę życia. 

  7. Zasada konstytucyjnej ochrony życia przed narodzeniem została wywiedziona w 1997 r. przez Trybunał Konstytucyjny z przepisów “Małej Konstytucji” z 1992 oraz utrzymanych w mocy przepisów Konstytucji z 1952 r. Oba te akty gwarancji prawa do życia sformułowanej wprost  nie zawierały. Zawierały natomiast zapisy o Polsce jako państwie prawa oraz o ochronie należnej macierzyństwu. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy wyrok jest zgodny z tą linią orzeczniczą tym bardziej, że konstytucja z 1997 r. gwarancję prawa do życia wyrażoną wprost zawiera.

  8. Szkoda, że ten ze wszech miar słuszny wyrok wydał Trybunał, którego autorytet został w dużej mierze zrujnowany. Na czele którego stoi prezes wybrana z nagięciem czy wręcz złamaniem przepisów proceduralnych regulujących wybór prezesa Trybunału. Prezes manipulująca wbrew prawu składami trybunału tak, by TK wydawał wyroki zgodne z zapotrzebowaniem jej partyjnych mocodawców. Albo odmawiająca po prostu ogłoszenia wyroku wtedy, kiedy większośc pełnego składu Trybunału głosowała nie po jej myśli. Sprowadziła TK do roli trzeciej izby parlamentu, a siebie do roli realizatora woli większości parlamentarnej, która ją do składu Trybunału wybrała.  Wszystko to, niestety, znacznie osłabia siłę dzisiejszego wyroku. Żeby bowiem go odwrócić, lewica nie będzie musiała zmienić konstytucji. Wystarczy, że po dojściu do władzy sformuje lewicową większość TK.         

Redakcja "Christianitas"

 

----- 

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.

-----


Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji