Komentarze
2010.07.31 14:16

Ruszają seminaria Christianitas!

Czy gender ma znaczenie? Co bardziej determinuje sytuację chrześcijan poszukujących świętości: wiara, że Bóg stworzył ludzi jako „mężczyznę i niewiastę”, czy nadzieja, że „w Chrystusie nie ma mężczyzny i niewiasty, Żyda ani Greka”? Kto i po co kreuje świętych? Czy silne kobiety i wrażliwi mężczyźni mają szanse trafić na ołtarze? A może trafiają tam tylko tacy? – nad tymi i podobnymi pytaniami zastanowimy się wspólnie na pierwszym seminarium Christianitas „Kobiece wzory świętości w średniowieczu”. Zajęcia będą odbywały się w internecie, w oparciu o narzędzie zwane Moodle. Dzięki takiej formie uczestnictwa mamy nadzieję spotkać się także ze słuchaczami spoza Warszawy i zza granicy. Na każde z sześciu spotkań składają się teksty, fora dyskusyjne i zadania do wykonywania w dowolnym czasie (jeden temat w czasie jednego tygodnia) oraz spotkania online w formie czatów (po jednym na każdy temat).

Podczas sześciu spotkań zapoznamy się z życiorysami i dziełami pięciu różnych postaci reprezentujących różne stany życia i wzory świętości dostępne dla średniowiecznych chrześcijanek (i chrześcijan). Będą to: św. Cecylia, św. Katarzyna Aleksandryjska, św. Scholastyka, św. Katarzyna Sienieńska i św. Brygida Szwedzka. Celem spotkań jest zarówno lektura pasjonujących tekstów źródłowych i dyskusja na ich temat, jak prezentacja barwnych osobowości świętych. Będziemy czytać m.in. Kazania Świętokrzyskie, fragmenty średniowiecznych brewiarzy i Złotej Legendy. Wszystkie teksty będą dostępne po polsku i po łacinie, także jako fotokopie przepięknych manuskrypów. Studiując życiorysy świętych możemy przekonać się, że modele życia chrześcijańskiego były w średniowieczu bardzo różnorodne, może nawet bardziej różnorodne niż dziś, a obejmowały zarówno duchowość zakonną, jak i rodzinną, charakterystyczną dla wdów, czy nawet dla białego małżeństwa. Czczono zarówno święte, które wyrzekały się świata, jak i aktywne uczestniczki życia politycznego.

Teksty będziemy analizować wykorzystując elementy metody teologicznej i historycznej. Spróbujemy też, wychodząc od konkretnych tekstów i życiorysów, zadać pytania o aktualną sytuację Kościoła i sposoby postrzegania świętości dzisiaj.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia. Będziemy zachowywać poziom akademicki: myślenie i samodzielność wymagane!

Startujemy w piątek, 13 sierpnia. Pierwszy czat w środę, 18 sierpnia, o godzinie 19.00, kolejne: 25 sierpnia, 1,8,15 i 22 września o tej samej porze. Zapisywać można się już teraz. Zgłoszenia przyjmuje Emilia Żochowska, która przygotowała i prowadzi zajęcia: emilia.zochowska@gmail.com.


Emilia Żochowska

(1981) zajmuje się studiami średniowiecznymi. Współpracuje z Newman Institutet w Uppsali. Mieszka na wyspie Stryno w Danii.