Teologia poetów
2023.12.18 11:21

Odkupienie (fragment poematu)

Ten artykuł, tak jak wszystkie teksty na christianitas.org publikowany jest w wolnym dostępie. Aby pismo i portal mogły trwać i się rozwijać potrzebne jest Państwa wsparcie, także finansowe. Można je przekazywać poprzez serwis Patronite.pl. Z góry dziękujemy. 

 

Rozpal me wnętrze, Przenajświętsze Serce,
miłość wzbudź w duszy, usta wypal ogniem.
Prorok Izajasz palony był węglem,
mnie też tak oczyść, bym chwalił to łono,
w którym Twe serce najświętsze zabiło.

 

Ponad me siły jest wejść na wyżyny,
gdzie mógłbym pojąć Mądrość Bożą w ciele,
chyba że łaskę udzielisz mej duszy,
oświecisz, ożywisz i pobłogosławisz,
i tak uniesiesz, by zdolną się stała
pieśń tę układać, co siły przekracza.

 

Muzy zrodzone na skrzydłach gołębich,
te z Helikonu, i z wyżyn Parnasu,
i te znad Hebronu, natchnijcie me serce,
obym opiewał wspaniałość Małżonka;

 

obym gwiazd dobył, przez niebo się przebił,
czas i przestrzenie kosmiczne przekroczył,
i tam się znalazł, gdzie Trony i Moce
mają przybytek; drogami cherubów
wiedźcie mnie, proszę, skrzydłami serafów,
bym wzniósł się wyżej nad całe stworzenie,
tam tylko podróż zatrzymać się może,
gdzie Boży tron stoi i daje widzenia,
w nim wzniosłe imię ma swoją przyczynę,
O, Matko Boga – tak imię to sławią;

 

temu imieniu poświęcam me pienie,
tam spocząć mogę, tam pieśń swą wypełnię.

tłum. Michał Gołębiowski

*

 

Odkupienie (Redemption, a Poem) to napisany wierszem białym epos religijny przedstawiający dzieje zbawienia, od narodzin Jezusa Chrystusa, aż po Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to, porównywane nieraz do Raju utraconego Johna Miltona, zostało opublikowane w dwunastu księgach w 1857 roku. Choć doczekało się za życia autora kilku wznowień, dziś pozostaje na ogół nieznane szerszemu gronu czytelników.

 

-----

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ


John Delavau Bryant

(1811-1877), był katolickim poeta amerykańskim, urodzonym jako syn pastora protestanckiego. Kształcił się w zakresie teologii episkopanej, zaś w wieku 31 lat zmienił wyznanie na katolickie. Pracował jako lekarz. Był też wydawcą pisma Catholic Herald. Requiescat in pace!