Wydarzenia
2020.05.21 11:29

Dlaczego ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła i Patronem Europy jest szansą dla współczesnego świata?

Mamy za sobą obchody stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Ważnym głosem w ramach tych wydarzeń był list Benedykta XVI, który odnosił się do wielkich historycznych zasług Polskiego Papieża dla Kościoła i świata na przełomie wieków. Benedykt z dużą śmiałością przywoływał historyczne analogie do papieży, którzy nosili przydomek "wielki" czyli do Leona i Grzegorza, którzy ratowali Kościół, Rzym, a także cywilizację będącą wspólnym dziełem tak różnych rzeczywistości. Papież emeryt nie miał wątpliwości, że taka rola została też przyznana przez historię Świętemu Janowi Pawłowi II. Tekst tego listu z wielu powodów zasługuje na spokojną refleksję. Trochę w tym kontekście zaskoczyła mnie nieobecność w wypowiedziach Kościoła w czasie obchodów innego ważnego tematu.  

Otóż przed kilkoma dobrymi miesiącami Przewodniczący Episkopatu Polski ks.abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że „Pontyfikat papieża z Polski wypełniony był przełomowymi decyzjami i doniosłymi wydarzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg historii Europy i świata”.  „Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych historyków i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim – wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszechnym, aż po osobiste świadectwo świętości życia” – napisał w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki. Zwrócił też uwagę na to, że wielkim osiągnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był Jego udział w przywróceniu Europie jedności, po ponad pięćdziesięcioletnim podziale, którego symbolem była żelazna kurtyna. Przewodniczący Episkopatu zaznaczył: „Po jednoczącym i kulturotwórczym przepowiadaniu Ewangelii przez świętych Cyryla i Metodego oraz świętego Wojciecha, ponad tysiąc lat później, owoce ich działalności – nie tylko w wymiarze społecznym, ale i religijnym – znalazły swego obrońcę i kontynuatora w osobie papieża Polaka”. Poparcie dla inicjatywy Księdza Arcybiskupa zgłosiło wiele osób, przede wszystkich  duchownych, wśród nich o. prof. Jacek Salij OP, ks. prof. Marek Starowieyski, ks. prof. Jan Sochoń, ks. prof. UKSW Jacek Grzybowski i ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Pod ich apelem podpisało się natychmiast kilkuset księży, którzy prosili również, aby najbliższe dwa lata w Polsce zostały poświęcone przemyśleniu nauczania Świętego Papieża. Po kilku miesiącach zapanowała w tej kwestii głucha cisza. Czy oznacza ona, że Kościół w Polsce przecenia rolę Jana Pawła II? Czy może wielkość Papieża, o której pisał w swym liście Benedykt XVI ma przede wszystkim charakter polityczny i związany tylko z pewną konkretną historyczną okolicznością. Na pewno warto się jeszcze raz nad tym zastanowić. Czy ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła i Patronem Europy jest uzasadnione? A jeśli tak, to jakie może mieć znaczenie?

Zapraszam do rozmowy na ten temat z byłym Marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem -  politykiem, historykiem i publicystą osobę zaangażowaną w życie Kościoła.

 

piątek 22 maja o godz. 18.00

Organizatorzy: Fundacja św. Benedykta i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Szczegóły wydarzenia można przeczytać pod linkem.

 

Bogusław Kiernicki


Bogusław Kiernicki

(1962), Prezez Fundacji Św. Benedykta, wydawca, szef Wydawnictwa Dębogóra. Mieszka w Dębogórze.