Traditionis custodes
2021.07.21 12:08

Dekret dotyczący implementacji motu proprio Traditiones custodes w diecezji Springfield w stanie Illinois

Ten artykuł, tak jak wszystkie teksty na christianitas.org publikowany jest w wolnym dostępie. Aby pismo i portal mogły trwać i się rozwijać potrzebne jest Państwa wsparcie, także finansowe. Można je przekazywać poprzez serwis Patronite.plZ góry dziękujemy.

 

DEKRET DOTYCZĄCY IMPLEMENTACJI MOTU PROPRIO TRADITIONES CUSTODES

W DIECEZJI SPRINGFIELD W STANIE ILLINOIS

[tekst w języku angielskim]

 

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.Zważywszy, że Papież Franciszek wydał motu proprio o użyciu liturgii rzymskiej sprzed reformy roku 1970, Traditionis Custodes, które wchodzi w życie z chwilą publikacji w dzienniku L’Osservatore Romano;

 

Zważywszy, że zgodnie ze wspomnianym Listem Apostolskim, pozostaje wyłączną kompetencją biskupa „autoryzowanie użycia Mszału z 1962 r. w jego diecezji zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej”;

 

Zważywszy, że „biskup, w którego diecezji do tej pory istnieje jedna lub więcej grup, w których celebruje się zgodnie z Mszałem sprzed roku 1970, powinien ustalić, czy grupy te nie negują słuszności i prawowitości reformy liturgicznej nakazanej przez Sobór Watykański II oraz magisterium Papieży” (Art. 3 § 1);

 

Zważywszy, że Stowarzyszenie św. Jana Kantego zostało kanonicznie erygowane przez Jego Eminencję Francisa kardynała George’a, O.M.I., arcybiskupa Chicago, jako publiczne diecezjalne stowarzyszenie wiernych (kanon  312, §1, 3°), z osobowością prawną (kanon 313), 23 grudnia 1999 r. we wspomnienie św. Jana Kantego;

 

Zważywszy, że zawarto umowę zgodną z kanonem 271 Kodeksu Prawa Kanonicznego, pomiędzy archidiecezją Chicago, diecezją Springfield w stanie Illinois oraz Stowarzyszeniem św. Jana Kantego dotyczącą posługi księży należących do Stowarzyszenia jako Kanonicy Regularni św. Jana Kantego 10. Listopada 2014 roku, we wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła.

 

Zważywszy, że parafia św. Róży z Limy w Quincy, Illinois, została kanonicznie erygowana jako parafia personalna 1 stycznia 2014 r., dla tych osób z rejonu Quincy, które są przywiązane do celebracji świętej liturgii wedle formy nadzwyczajnej, a opieka duszpasterska nad nimi została powierzona księżom z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra;

 

Zważywszy, że Kanonicy Regularni św. Tomasza z Akwinu zostali kanonicznie uznani za prywatne stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną i siedzibą w quasi-konwencie w Diecezji Springfield w Illinous zgodnie z kanonami 312 §1, 322 §2, 113 §2 oraz 608 Kodeksu Prawa Kanonicznego 29 września 2020 roku, w święto śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

Zważywszy, że biskup diecezjalny „powinien wyznaczyć jedno lub więcej miejsc celebracji, gdzie wierni tych grup mogą się zbierać na celebrację eucharystyczną (jednakże nie w kościołach parafialnych i bez erygowania nowych parafii personalnych)” (Art. 3, § 2);

 

Zważywszy, że biskup diecezjalny jest „zobowiązany postąpić stosownie w sprawie zweryfikowania, czy erygowane kanonicznie parafie przyczyniają się dla dobra tychże wiernych i służą ich rozwojowi duchowemu oraz określić, czy należy je utrzymać, czy też nie” (Art. 3, § 5); a wreszcie

 

Zważywszy, że zgodnie z kanonem 87, §1 Kodeksu prawa kanonicznego, „Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych — ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra — od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy”

 

Dlatego też ja, Najczcigodniejszy Thomas John Paprocki, z Łaski Bożej i nadania Stolicy Apostolskiej, biskup Springfield w stanie Illinois, niniejszym postanawiam co następuje:

 

  1. Ustalono, że Kanonicy Regularni ze Stowarzyszenia św. Jana Kantego, księża z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, Kanonicy Regularni św. Tomasza z Akwinu nie negują słuszności i prawowitości reformy liturgicznej nakazanej przez Sobór Watykański II oraz magisterium Papieży i tym samym mogą dalej używać Mszału Rzymskiego z 1962 roku (Art. 3 § 1).

  2. Ustalono, że parafia św. Róży z Limy w Quincy w stanie Illinois, erygowana kanonicznie dla dobra wiernych służy rozwojowi duchowemu wiernych i tym samym zostanie utrzymana.

  3. Ponieważ przyczyni się to do duchowego dobra wiernych w stopniu, który czyni to pożądanym, udzielam dyspensy od artykułu Art. 3, § 2 Traditionis Custodes autoryzując użycie Mszału Rzymskiego z 1962 r. w kościołach parafialnych św. Róży z Limy w Quincy oraz Najświętszego Serca w parafii św. Katarzyny Drexel w Springfield w stanie Illinois. Celebracje eucharystyczne w tych miejscach mogą odbywać się według Mszału Rzymskiego promulgowanego przez św. Jana XXIII w każdy dzień roku lub też we wszystkie dni roku. W celebracjach tych czytania proklamowane są w języku narodowym wedle tłumaczenia Pisma Św. zaakceptowanego do użytku liturgicznego przez Konferencję Episkopatu USA.

  4. Księżom Kanonikom Regularnym ze Stowarzyszenia św. Jana Kantego oraz księżom z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra powierza się wspomniane celebracje i opiekę duszpasterską nad wiernymi, którzy uczestniczą w Mszach św. w kościołach św. Róży z Limy w Quincy oraz Najświętszego Serca w parafii św. Katarzyny Drexel w Springfield w stanie Illinois.

  5. Księża, którzy już celebrują Mszę św. wedle Mszału Rzymskiego z 1962 roku w diecezji Springfield w stanie Illinois, otrzymują zgodę na dalsze cieszenie się tym przywilejem po zgłoszeniu przez nich stosownego wniosku.

 

Dekret ten wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem przez publikację na stronie internetowej Biura Służby Bożej i Katechumenatu Diecezji Springfield w stanie Illinois (www.dio.org/worship).

 

Podpisano

  • Ks. bp Thomas John Paprocki

Ordynariusz Springfield w stanie Illinois

 

Ks. Daren J. Zehnle

Notariusz kościelny

 

Wydano w Kancelarii

Springfield w stanie Illinois,

19 dnia lipca, 2021 roku

 

tłum. Paweł Grad

----- 

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.


bp Thomas Paprocki

Ordynariusz dicecezji Springfield w stanie Illinois.