Studia
2023.12.09 12:08

Analiza Sacrosanctum Concilium: Historia redakcji n. 4

Ten artykuł, tak jak wszystkie teksty na christianitas.org publikowany jest w wolnym dostępie. Aby pismo i portal mogły trwać i się rozwijać potrzebne jest Państwa wsparcie, także finansowe. Można je przekazywać poprzez serwis Patronite.pl. Z góry dziękujemy. 

 

Zajmiemy się teraz historią redakcji ostatniego punktu wstępu schematu o liturgii.

 

TEXTUS PROPOSITUS

W wersji schematu o Świętej Liturgii rozesłanej Ojcom latem 1962 r. czwarty punkt wstępu brzmiał następująco:

 

AS I/I, s. 263

Tłum. PM

Traditioni denique fideliter obsequens, Sacrosanctum Concilium declarat Sanctam Matrem Ecclesiam omnes ritus legitime vigentes aequo iure atque honore habere, in futuro servari et omnimode foveri velle, atque optat ut, ubi opus sit, caute ex integro ad mentem sanae traditionis recognoscantur et novo vigore, pro hodiernis adiunctis et necessitatibus, donentur.

Wreszcie, wiernie posłuszny Tradycji, Święty Sobór oświadcza, że Święta Matka Kościół ma w równym prawie i czci wszystkie obrządki prawomocnie obowiązujące, w przyszłości chce zachować i na wszelki sposób popierać, a także życzy sobie, aby tam gdzie byłoby potrzeba zostały ostrożnie przejrzane w całości w duchu zdrowej tradycji oraz otrzymały nową żywotność ze względu na dzisiejsze warunki i potrzeby.

 

 

W wersji podanej wyżej tekst został zaprezentowany w Auli soborowej w październiku 1962 i był przedmiotem debaty Ojców. W ramach debaty Ojcowie zgłaszali ustnie i pisemnie szereg propozycji zmian – które następnie były dyskutowane na forum Komisji Liturgicznej Soboru, złożonej z Ojców i korzystającej z pomocy ekspertów.

 

TEXTUS EMENDATUS

Modyfikacje zaproponowane do tekstu zostały przedstawione w imieniu Komisji Liturgicznej Soboru w dniu 17 listopada 1962. W nowej wersji (tzw. textus emendatus) tekst brzmiał następująco:

AS I/III, s. 115

Tłum. PM

4. Traditioni denique fideliter obsequens, Sacrosanctum Concilium declarat Sanctam Matrem Ecclesiam omnes ritus legitime agnitos aequo iure atque honore habere, eosque in posterum servari et omnimode foveri velle, atque optat ut, ubi opus sit, caute ex integro ad mentem sanae traditionis recognoscantur et novo vigore, pro hodiernis adiunctis et necessitatibus, donentur.

4. Wreszcie, wiernie posłuszny Tradycji, Święty Sobór oświadcza, że Święta Matka Kościół ma w równym prawie i czci wszystkie obrządki prawomocnie uznaneoraz chce je na przyszłość zachować i na wszelki sposób popierać, a także życzy sobie, aby tam gdzie byłoby potrzeba zostały ostrożnie przejrzane w całości w duchu zdrowej tradycji oraz otrzymały nową żywotność ze względu na dzisiejsze warunki i potrzeby.

 

 

INTENCJE ZMIAN WEDŁUG KOMISJI SOBOROWEJ

W relacji szczegółowej wygłoszonej w Auli 17 listopada 1962 bp Joseph Martin w imieniu Komisji Liturgicznej odniósł się do jednej modyfikacji dotyczącej czwartego punktu dokumentu: w odniesieniu do „wszystkich obrzędów” użyto określenia „prawomocnie uznane”, zamiast „prawomocnie obowiązujące” – aby objęte zostały także ewentualnie „obrzędy mające być uznanymi w przyszłości”.

 

GŁOSOWANIE NAD N. 4

Tego samego 17 listopada 1962 wśród pierwszych czterech punktów schematu o liturgii, w wersji zmodyfikowanej, Sobór głosował też nad n. 4. Wyniki tego głosowania wyglądały nastepująco:

 

przedmiot

obecni

za

Przeciw

nieważne

 

n. 4

2204

2191

10

3

 

 

Tekst tego punktu został więc zaakceptowany przez Sobór w wymiarze równoznaczny z jednomyślnością. Jako taki znajdzie się on w wersji ostatecznej Konstytucji.

 

ANEKS I: Objaśnienia Komisji Liturgicznej Soboru

Relacja bp. Josepha Martin, 17 listopada 1962 (Acta Synodalia I/III, s. 121), tłum. PM

 

W punkcie 4.

W. 24: zamiast „wszystkie obrzędy prawomocnie obowiązujące” proponuje się: „wszystkie obrzędy prawomocnie uznane”, aby było jasne, że szanuje się nie tylko obrzędy będące teraz w użyciu, ale może i inne obrzędy mające być uznanymi w przyszłości.

 

 

ANEKS II: Polskie przekłady tekstu SC n. 4

 

Tłumaczenie 1967

Tłumaczenie 2001

Na koniec trzymając się wiernie tradycji, Sobór święty oświadcza, że święta Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki i chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszelki rozwój, pragnie też, aby tam, gdzie zachodzi potrzeba, zostały one roztropnie i gruntownie rozpatrzone w duchu zdrowej tradycji, oraz aby im nadano nową żywotność, stosownie do współczesnych warunków i potrzeb.

4. Trzymając się wiernie Tradycji, Sobór święty oświadcza, że Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki, chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszechstronny rozwój. Pragnie też, aby w miarę potrzeby zostały one roztropnie i gruntownie zmienione w duchu zdrowej tradycji oraz aby im nadano nową żywotność, stosownie do współczesnych warunków i potrzeb.

Paweł Milcarek

-----

Drogi Czytelniku, prenumerata to potrzebna forma wsparcja pracy redakcji "Christianitas", w sytuacji gdy wszystkie nasze teksty udostępniamy online. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona na rozwój naszego medium, nic nie zostaje u pośredników, a pismo jest dostarczane do skrzynki pocztowej na koszt redakcji. Co wiecej, do każdej prenumeraty dołączamy numer archiwalny oraz książkę z Biblioteki Christianitas. Zachęcamy do zamawiania prenumeraty już teraz. Wszystkie informacje wszystkie informacje znajdują się TUTAJ

 

 

 

 


Paweł Milcarek

(1966), założyciel i redaktor naczelny "Christianitas", filozof, historyk, publicysta, freelancer. Mieszka w Brwinowie.