Wydarzenia
2014.09.09 09:33

Akt założycielski Kolegium św. Benedykta

Kolegium św. Benedykta

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI KOLEGIUM ŚW. BENEDYKTA

1 września 2014 r. o g. 14 w kościele Św. Krzyża uroczystą Mszą świętą, odprawioną w starszej formie rytu rzymskiego przez o. Wojciecha Gołaskiego OP, zainaugurowana została praca Kolegium Świętego Benedykta. Wykład inauguracyjny o polskich nauczycielach czasów II wojny światowej i czasów Solidarności wygłosił prof. Jan Żaryn. Życzliwe słowo do zebranych gości wygłosił także Prezes Fundacji Św. Benedykta Bogdan Kiernicki, a Pełnomocnik Fundacji ds. Szkoły Paweł Milcarek odczytał Akt założycielski Kolegium, który następnie mogły podpisać zebrane na uroczystości osoby. Oto jego treść:

+

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI KOLEGIUM ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

Warszawa, 1 września 2014

 

ZWAŻYWSZY, ŻE

Młodzi ludzie w wieku szkolnym - dziewczęta i chłopcy - powinni otrzymywać od dorosłych i doświadczonych pomoc w drodze do ich własnej dojrzałości, z myślą o spełnieniu powołania, które przewidział każdemu Bóg, oraz o roli społecznej, która z tym powołaniem jest związana

Rodzice powinni znajdować w szkole pomoc w kształceniu i wychowywaniu swych dzieci, bez lęku o to czy nie są one tam wystawiane na negatywny wpływ manipulacji, relatywizmu i obojętności religijnej

Kościół jest naszą matką i mistrzynią, a przez wieki dawał wciąż naukę i przykład jak łączyć wiarę z rozumem, dobre życie na ziemi ze zmierzaniem do szczęścia w niebie, to co duchowe z tym co cielesne

Święty Benedykt w swej Regule pozostawił źródło inspiracji zasad wychowawczych do wykorzystania także poza klauzurą mniszą

Tradycja edukacji klasycznej - starożytna i oczyszczona przez chrześcijaństwo - dostarcza instrumentów do opracowania programu nauczania zaadaptowanego do wymagań natury człowieka.

 

TWORZYMY WSPÓLNIE

- niżej podpisani nauczyciele, rodzice, organizatorzy -

nową szkołę o starych fundamentach:

 

KOLEGIUM ŚWIĘTEGO BENEDYKTA,

które obecnie rozpoczyna praktycznie działalność jako liceum z jedną klasą żeńską - a od kolejnego roku szkolnego ma być gimnazjum i liceum o odrębnych klasach męskich i żeńskich.

***

W tej uroczystej chwili, gdy historia Kolegium się rozpoczyna, chcemy ponadto pozostawić dla tych, którzy będą ją kiedyś kontynuowali,

WYRAŹNE ŚWIADECTWO NASZYCH NAJGŁĘBSZYCH INTENCJI,

że nazwę Kolegium Świętego Benedykta ma nosić jedynie szkoła, która

- z najgłębszym przekonaniem zachowuje swój charakter katolicki, traktując naukę Kościoła katolickiego jako światło przewodnie, a wspólną modlitwę liturgiczną zgodną z tradycją obrządku rzymskiego jako szczególnie zadbany składnik codzienności szkolnej,

- rzeczywiście czerpie z wychowawczej tradycji Reguły Św. Benedykta,

- realizuje edukację zróżnicowaną, zapewniając osobne klasy i odrębną przestrzeń szkolną dla dziewcząt i chłopców,

- w swoim programie nauczania idzie drogą edukacji klasycznej, używając przy tym takich narzędzi jak: znajomość gramatyki języka ojczystego i łaciny, ćwiczenie w sztuce rozumowania i przemawiania, znajomość Biblii i kanonu literackiego naszej cywilizacji, orientacja w chronologii i lokalizacji wydarzeń dziejowych, poznanie teoretycznych fundamentów matematyki, praktyka śpiewu, prace ręczne.

Gdyby którejś z tych cech miało zabraknąć, niech będzie jasne, że nie jest to już Kolegium Świętego Benedykta i że wola założycieli tej szkoły została złamana.

Kładziemy swoje podpisy pod tym moralnym aktem założycielskim - i niech w przyszłości złoży pod nim swój podpis każdy dyrektor, każdy nauczyciel, każdy prezes organu prowadzącego Kolegium.

***

 

Akt ten ma być odczytany każdego roku w dniu inauguracji, przez prezesa organu prowadzącego Kolegium lub jego upoważnionego reprezentanta, wobec zgromadzonych: dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

 

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony.

 

 

Bogusław Kiernicki

 

Prezes Fundacji Św. Benedykta

Paweł Milcarek

 

Pełnomocnik Fundacji

Św. Benedykta ds. Szkoły

Artur Górecki

 

Dyrektor Kolegium Św. Benedykta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kilka słów o nas

Kolegium to aktualnie jedna klasa liceum, szkoła prowadzi także edukację domową. Od września 2015 r. rozpocznie działalność w pełnym wymiarze, z klasami żeńskimi i męskimi gimnazjum i liceum w docelowej lokalizacji w Warszawie.

Kolegium Świętego Benedykta jest dziełem osób, które dzięki wsparciu Fundacji Św. Benedykta, w obliczu dokonującej się zapaści szkolnictwa w Polsce (zarówno w aspekcie wychowawczym jak i dydaktycznym), postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i założyć Szkołę, która – jak czytamy na stronie Kolegium – jest:

 

zupełnie nową propozycją, spoza znanych schematów. Dookoła pełno dziś szkół, które rozczarowują rutyną, bezdusznym podejściem, przypominają fabryki, nie szkoły. Znamy też takie szkoły-eksperymenty, które silą się na awangardę i bezpośredniość, a zostawiają w głowach uczniów głównie chaos. Na tym tle Kolegium to coś zupełnie nowego: oaza energii i porządku.

 

Nowe nie musi być niedoświadczone i skazane na eksperymentowanie. Kolegium Świętego Benedykta jest nowe – ale idzie drogą wielowiekowego doświadczenia edukacji klasycznej, korzystając ze sprawdzonych wzorów. Rozdzielna edukacja dziewcząt i chłopców, solidna baza gramatyki i matematyki dla wszystkich, łacina kształtująca precyzję myślenia, czytanie autorów klasycznych, rozwijanie myślenia historycznego, warsztaty prac ręcznych, wychowawcza rola muzyki, modlitwa w szkole… – to tylko niektóre ze składników naszych założeń. Na podstawie takich założeń kształci się uczniów w najlepszych szkołach w świecie.

 

Żeby takie założenia zrealizować, trzeba mieć dobraną kadrę nauczycieli. My taką mamy: nauczycieli o dużej wiedzy, doświadczeniu, kompetencjach potwierdzonych wieloletnią praktyką, a niekiedy i stopniami doktorskimi. U nas nauczyciel to jest ktoś – ponieważ młodzi ludzie potrzebują mistrzów.

 

Czy Kolegium Świętego Benedykta to oferta „dla wybranych”? I tak, i nie. Nie – ponieważ jesteśmy gotowi pomóc każdemu kto naprawdę chce z nami współpracować w szlachetnym dziele edukacji; każda uczennica i każdy uczeń Kolegium będzie mógł liczyć, że nie potraktujemy go jako składnik w „wyścigu szczurów”, w pogoni za rankingami.

 

Dla nas liczy się rozwój dziecka proporcjonalny do jego zdolności – więc z nikogo łatwo nie rezygnujemy. Jednak takie podejście oznacza też dużo pracy, dużo dobrej woli i mocną motywację po obu stronach – motywację, w której jest jasne i to, że człowiek jest szczęśliwy tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Dlatego rzeczywiście, w naszych czasach zamętu, można również powiedzieć, że Kolegium to szkoła „nie dla każdego”.

 

W godle Kolegium znajduje się dewiza, która składa się z dwu słów: Ausculta + Pervenies = Słuchaj + Dojdziesz. Jest to pierwsze i ostatnie słowo Reguły św. Benedykta – oba doskonale nadają się, by opisać stawkę edukacji: jej podstawowy warunek i obietnicę pełną mocy. Wiemy czego wymagamy, wiemy co obiecujemy!

 

 

 


Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji