Wydarzenia
2016.01.06 21:03

10 najpopularniejszych artykułów na christianitas.org w roku 2015

10. Alarm paryski razy cztery

Paweł Milcarek

14 listopada 2015

Każde z nich przychodzi z innego kierunku i należy do innej płaszczyzny, więc ktoś kto obserwuje tylko jeden poziom wydarzenia, będzie krzyczał alarm tylko w jednym kierunku, być możę stając się nieświadomie sojusznikiem innego zagrożenia.

 

9. Przygotowanie do małżeństwa według "Casti connubii", czyli o zapomnianej nauce

Tomasz Dekert

13 stycznia 2015

W sytuacji, w której wszelkie podzielane na poziomie ogólnospołecznym koncepcje ról ulegają coraz bardziej dekonstrukcji, myślenie o wychowaniu jako przygotowaniu do małżeństwa może wydawać się kompletnie abstrakcyjne.

 

8. (Re)medium concupiscentiae? Małżeństwo chrześcijańskie a pożądliwość

Piotr Kaznowski

28 października 2015

Tradycyjna nauka o małżeństwie jako jeden z celów sakramentu wymieniała „lekarstwo na pożądliwość”, remedium concupiscentiae. Formuła taka wynikała z logiki, wedle której każdy sakrament stanowi środek doskonalący oraz lekarstwo na jakiś aspekt zranionej grzechem natury.

 

7. Papież w pułapce

Paweł Milcarek

23 września 2015

Gdy 13 marca 2013 roku kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybierali Papieża Franciszka, szukano kogoś, kto zaradzi potężnemu kryzysowi – którego istnienie zostało w sposób niemal bezprecedensowy zamanifestowane przez ustąpienie Benedykta XVI.

 

6. Papież Franciszek nie jest antychrystem, jest jezuitą

Tomasz Rowiński

4 lutego 2015

Do jednego worka wrzuca się gesty, zwyczaje i praktyki wyrastające z różnych zupełnie obszarów papieskiej aktywności – czasem prywatnych, czasem publicznych w bardziej świeckim sensie, a czasem liturgicznych.

 

5. Czy można tak żyć?

Kinga Wenklar

8 lutego 2015

Zacznijmy od tego, co Marta Brzezińska-Waleszczyk uznaje za oczywisty punkt wyjścia dla swoich rozmów, a co zarazem jest celnym zobrazowaniem zjawiska tzw. „mentalności antykoncepcyjnej”

 

4. Zasady dotyczące odmowy Komunii Świętej osobom z uporem trwającym w jawnym grzechu ciężkim

kard. Raymond Burke

4 sierpnia 2015

Podczas gdy osąd dotyczący dyspozycji osoby pragnącej przyjąć Komunię Świętą należy do szafarza Sakramentu, to kwestia obiektywnego stanu katolickiego polityka, który świadomie i dobrowolnie wyraża poglądy sprzeczne z prawem naturalnym, wydaje się pozostawać taka sama niezależnie od miejsca.

 

3. Tańcem chwalmy Go! Poza liturgią

Dawid Gospodarek

21 kwietnia 2015

Czy radość naprawdę musi być kreowana przez zasłaniających ołtarz wodzirejów pokazujących kiedy i jak klaskać, w jaki sposób machać rękami oraz w którą stronę się bujać?

 

2. Odpowiedzialne rodzicielstwo - odpowiedzialne papiestwo

Tomasz Dekert

22 stycznia 2015

Sposób ujęcia przez Franciszka w ramach konferencji prasowej problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa, aż prosi się o refleksję nad odpowiedzialnym papiestwem, szczególnie w jakże istotnej warstwie komunikacji.

 

1. A czy Ty hejtowałeś już dziś papieża Franciszka?

Maciej Tryburcy

16 września 2015

Papieża Benedykta XVI starano się zniszczyć frontalnymi atakami. Franciszka – przeciwnie – próbuje się zagłaskać, manipulując Jego wypowiedziami w taki sposób, aby wyglądał na lewaka.
Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji