okładka
DOSTĘPNY

Nr 63-64, RP 2016

Millenium: 1050

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

6

Tomasz Rowiński

Przyszłość chrześcijańskiej Polski jest teraz

36

Kard. Kazimierz Nycz

Otwarte drzwi Kościoła

 

milenium: 1050

46

Chrześcijański Kongres Społeczny

Karta Poznańska Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego

50

Artur Górecki

Początek państwa polskiego i chrzest Mieszka I – u źródeł sporu o „duszę polską”

81

ks. Maciej Zachara

Pouczanie o prawdach wiary

99

Tomasz Rowiński

Anamneza, czyli duszpasterstwo pamięci. Nowe Millenium 2016

109

Piotr Bogdanowicz

Polsko, najwierniejsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?!

 

dossier

116

Paweł Grad

Sakramentalia duszy polskiej

140

Tomasz Rowiński

Co naprawdę powiedział kard. Schönborn o adhortacji Amoris laetitia?

 

autorzy

169

Piotr Popiołek

Formacja Wyszyńskiego

175

ks. bp. Stefan Wyszyński

Chrystus Społecznik

190

Erik Peterson

Obraz Boży w myśli św. Ireneusza

 

studia

201

Paweł Milcarek

Posoborowa reforma liturgiczna z perspektywy półwiecza (aktualizacja obrazu)

 

rozmowy "Christianitas"

229

Marcel Peres

Łacina jest językiem przyszłości

 

duchowość

238

M. Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział dwunasty: O tym, że modlitwa myślna jest szczególnie niezbędna oblubienicom Pana

242

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu. Rozdział dziewiąty: Apostolat

 

szkice

258

Paweł Milcarek

Sen o królestwach

263

Rafał Łętocha

Spółdzielczość katolicka w teorii i praktyce na przykładzie Antigonish Movement

276

Michał Gołębiowski

„A błogosławionaś, któraś uwierzyła”, czyli o wierze Maryi i Józefa

284

Bartłomiej Krzych

O gremiałach i kardynałach

 

hyperteksty

291

Piotr Chrzanowski

Ortodoks z peryferii. Kardynał z serca Afryki

296

Piotr Chrzanowski

Amerykanin z Malty

299

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Guillaume de Machaut, Messe de Notre Dame

302

O autorach