okładka
DOSTĘPNY

Nr 60-61, RP 2015

Reguły ludzi rodzinnych/Pożądliwość

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

7

Tomasz Rowiński

Rządy, władza, prawda. Garść uwag o socjologii Kościoła

14

Tomasz Rowiński

Kardynał na manowcach – o dwóch książkach kardynała Waltera Kaspera

29

Redakcja

Forum Środowisk Katolickich "Między synodami"

 

Reguły ludzi rodzinnych

37

Piotr Kaznowski

(Re)medium concupiscentiae? Małżeństwo chrześcijańskie a pożądliwość

95

Paweł Milcarek

Reguła ludzi rodzinnych

123

Elżbieta Wiater

Teologia małżeństwa i rodziny Jana Pawła II a nauczanie jego poprzedników

130

Ks. Jarosław Tomaszewski

Co Kościół katolicki proponuje rozwiedzionym?

136

Piotr Chrzanowski

Wierność więzi

 

autorzy

143

Erik Peterson

Teologia ubrania

 

studia

152

Paweł Grad

Wojtyła i nowoczesna mitologia podmiotu

165

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Idealna muzyka liturgiczna?

180

Paweł Beyga

Miejsce Pisma Świętego w starszej formie rytu rzymskiego

191

ks. Jarosław Tomaszewski

Ruch Oksfordzki ponad epokami. Przeczucie wiarygodności katolickiej od Newmana po Ratzingera

 

rozmowy "Christianitas"

210

kard. Raymond Burke

Jeśli będziemy Mu wierni, nastąpi zmiana

213

Bp Athanasius Schneider

Ciało Eucharystyczne odnawia Ciało Mistyczne

218

Bernard Antony

Politycy francuscy nie rozumieją islamu

224

Mariusz Biliniewicz

„Reforma reformy” – założenia, realizacja, perspektywy na przyszłość?

235

ks. Jan Kaczkowski

Ta Msza ma potencjał szerzenia Ewangelii

 

duchowość

243

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu: Rozdział siódmy: Modlitwa

 

szkice

253

Artur Górecki

W poszukiwanie modelu dobrej edukacji – szkoła średniowieczna

259

Elżbieta Wiater

Amerykańskie siostry zakonne

266

Paweł Grad

Wielkie piękno katolicyzmu

267

Małgorzata Wołczyk

Sępy nad Opactwem świętego Dominika

283

Bogna Bohdanowicz

O chorale w Polsce i metodzie solesmeńskiej

 

hyperteksty

288

Tomasz Rowiński

O kolonizacji, imperializmie i ewangelizacji

292

Tomasz Dekert

"Mój mały mszalik", czyli wprowadzenie dzieci do uczestnictwa w Mszy Świętej w formie nadzwyczajnej

294

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Msza z Tournai. Rewolucja estetyczna

297

Sommario

299

Résumé

301

O autorach