okładka
NIEDOSTĘPNY

Nr 52, RP 2013

Pułapka na Papieża

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

7

Paweł Milcarek

Papież w pułapce

23

Tomasz Rowiński

Papież jako wydarzenie

 

głębia płci

31

Fabrice Hadjadj

Głębia płci

54

Fabrice Hadjadj

Chrześcijaństwo nie jest spirytualizmem

70

Tomasz Rowiński

Małżeństwo w mirażu namiętności

74

Tomasz Dekert

Dobro i „dobro”, czyli katolickie małżeństwo a NPR

85

Tomasz Rowiński

Teodycea diabła

 

autorzy

99

Erik Peterson

Śmiech Sary

106

Erik Peterson

Nienawiść ciała

 

rozmowy "Christianitas"

114

Ks. Maciej Zachara

Liturgia jest sprawą egzystencjalną

140

Serge-Thomas Bonino

Człowiek w ultraznormalizowanych społeczeństwach staje się problemem

 

duchowość

148

M. Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział piąty: Zamierzenia Boże w najwyraźniejszy sposóbobjawiają się przez sakramenty

165

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu Rozdział pierwszy: Samotność

 

studia

178

Bartłomiej K. Krzych

Historia, źródła i ceremonie solennej Mszy papieskiej według usus antiquior

 

nowa ewangelizacja

214

Arkadiusz Robaczewski

Wyniszczać się, by osiągnąć tryumf!

224

Monika Chomątowska

„Nowa ewangelizacja” – głosić na nowo starą czy po raz pierwszy nową Ewangelię?

 

szkice

238

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

O postępie w muzyce

244

John Senior

Duch Reguły

264

Piotr Chrzanowski

Wypełnianie Summorum Pontificum na tle przypadku Franciszkanów Niepokalanej

274

Michał Jędryka

Dlaczego chodzę na starą Mszę?

285

Eryk Łażewski

Katolicyzm polski w Generalnym Gubernatorstwie

304

Summary

305

Resumen

306

Résumé

307

Sommario

308

O autorach