Christianitas, nr 71-72, RP 2018, Granice papiestwa/Granice polityki katolickiej

Redakcja

Fundacja Świętego Benedykta

Christianitas, 71-72, RP 2018, Granice papiestwa/Granice polityki katolickiej.

Christianitas, nr 71-72, RP 2018, Granice papiestwa/Granice polityki katolickiej

Nr 71-72, RP 2018

Granice papiestwa/Granice polityki katolickiej

Spis treści

1

Redakcja

 
3

Spis treści

 
6

Tomasz Rowiński

Filozofia publiczna radykalnej centroprawicy

 

granice papiestwa

23

Tomasz Rowiński

O postępach turbopapiestwa

 
30

Tadeusz Matuszkiewicz

Liberalna doktryna prawa wchodzi do Kościoła

 
32

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Życie doczesne wartością najwyższą? Uwagi w sprawie korekty KKK, 2267

 
35

Piotr Chrzanowski

Odkupienie win a groźba egzekucji

 
42

Tomasz Rowiński

Co napisała Kongregacja Nauki Wiary na temat kary śmierci?

 
49

Filip Łajszczak

Ukryty sens pontyfikatu Franciszka

 

autorzy

53

Jean Madiran

Zasada całości

 

studia

103

Artur Górecki

Kościół katolicki w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego

 
137

Agnieszka Mycka

Krajobraz muzyczny tradycyjnych liturgii w Polsce

 
149

Michał Gołębiowski

Anielskie widowisko. Wyznania św. Augustyna, humanizm łaski i kryzys człowieka Renesansu

 

rozmowy "Christianitas"

163

Dom Antoine Forgeot OSB

Cnoty mnisze

 

duchowość

183

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły: Rozdział III. O zwoływaniu braci na radę

 
190

Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział siedemnasty: O prorokowaniu w starożytnym znaczeniu

 

szkice

202

Piotr Chrzanowski

O skandalu homoseksualnym w Kościele chilijskim

 
211

Ks. Jarosław Tomaszewski

La Banda Oriental. Konstrukcja bez pytań nadprzyrodzonych?

 

hyperteksty

222

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Orfeusz – pochwała formy

 
226

Ignacy Masny

Grzech Desdemony. Lekceważenie zła w Otellu Szekspira

 
238

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Gar’Ingawi wyspa (naprawdę) szczęśliwa

 
239

Piotr Cichy

Inna inspiracja Tolkienem

 

dyskusja

245

Paweł Grad

Feminizm Justyny Melonowskiej. Doktryna i rewizja

 
264

Justyna Melonowska

Désintéressement a sztuka rozumienia. Odpowiedź Pawłowi Gradowi

 

ankieta - być młodym katolikiem w wymiarze społecznym w Polsce to...

293

Jacek Firlej

 
296

Kinga Piątek

 
299

Michał Przybył

 
302

Rafał Świergiel

 
306

Artur Żyto

 
310

Noty o autorach