Christianitas, nr 77, 2019, Dwadzieścia lat

Redakcja

Fundacja Świętego Benedykta

Christianitas, nr 77, 2019.

Christianitas, nr 77, 2019, Dwadzieścia lat

Nr 77, RP 2019

Dwadzieścia lat "Christianitas"

Spis treści

1

Redakcja

 
3

Spis treści

 

dwudziestolecie "Christianitas"

7

Filip Łajszczak

Wstęp

 
9

Paweł Milcarek

Pismo na rzecz ortodoksji

 
21

Piotr Kaznowski

Dwie kłótnie

 
28

Tomasz Rowiński

O formie polskiej i cywilizacji wiary

 
41

Paweł Milcarek

Nasze zasady

 

studia

42

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Świąteczność jako kryterium doboru repertuaru muzyki liturgicznej

 
52

Michał Gołębiowski

Spójnia miłości. Eucharystia w myśli Stanisława Hozjusza i Jakuba Wujka

 

duchowość

59

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły św. Benedykta. Rozdział dziewiąty: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych

 
70

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły św. Benedykta. Rozdział dziesiąty: Jak należy odmawiać modlitwę nocną w czasie lata

 
72

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły św. Benedykta: Rozdział jedenasty: Jak należy odprawiać Wigilie w niedziele

 
78

Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział dwudziesty pierwszy: O miejscu, które zajmuje Najświętsza Maryja Panna w naszym życiu duchowym

 
90

Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział dwudziesty drugi: O tym, że Kościół jako całość jest wzniosłym modelem dla duszy kontemplacyjnej

 

szkice

101

Paweł Milcarek

Kolos od wewnątrz wydrążony

 
110

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Na manowcach doświadczenia Boga

 
115

Stanisław Kogut

Czystość a grzech. Etyczna rewolucja w Nowym Testamencie

 
126

Joseph Pearce

Duszne opary błędnych interpretacji: demaskacja szekspirowskich nadużyć

 
131

Joseph Pearce

Szekspir i święci

 

hypertekty

135

Marek Jurek

Duchowy raport

 
139

Michał Gołębiowski

Nowojorski taniec śmierci

 
142

Bartłomiej Krzych

(De) formacja seminaryjna. Na marginesie "niemówienia nikomu"

 
144

Adam Witczak

Poglądy niebezpieczne i wyjątkowo głupie

 
151

Tomasz Dekert

Visibilia et invisibilia, czyli o pewnym rozróżnieniu

 

notatnik dysydenta

153

Marek Jurek

Nie tylko marzenia

 

wiersz

158

Paul Claudel

Śmierć lwa

 

wspomnienia: michał świder

159

Janusz Kotański

Michał Świder - mój przyjaciel, malarz

 
164

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Żołnierz ariergardy czy mistrz cechowy? Kilka uwag o Michale Świdrze

 
167

Monika Grądzka-Holvoote

Mglisty symbolizm Michała Świdra

 

wspomnienia: ks. sławomir grzela

174

Elżbieta Wiater

Ksiądz Sławek Grzela - Pro memoria

 
177

Paweł Milcarek

Spózniona rozmowa z klerykiem Sławomirem Grzelą

 

dyskusja

181

Tomasz Rowiński

Żołnierz Chrystusa ściska różaniec

 
185

Tomasz Rowiński

Czy Marsz Niepodległości nie jest wart Mszy?

 
188

Paweł Milcarek

Nie dalej do Ewangelii jest z Marszu Niepodległości niż z Woodstocku

 

polemika

190

Ignacy Masny

Władza na wzór Jezusa. Polemika z "Boską anarchią" Rafała Tichego

 
197

O autorach