Nr 65, RP 2016

Pytania o Amoris Laetitia/Kody homoseksualne

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

5

Michał Barcikowski

Trzy hipotezy o Franciszku

 

pytania o Amori Laetitia

18

Ks. Louis-Marie de Blignières

W sprawie Amoris lætitia

34

Robert Spaeman

Nie uprzedzać Bożego Miłosierdzia

38

Robert Spaeman

Granice wytrzymałości Kościoła

41

Paweł Grad

Unieszkodliwianie Magisterium

 

pożądanie rozkodowane

85

O autorze

90

Philippe Ariño

Słownik kodów homoseksualnych – fragmenty

121

Philippe Ariño

Przeżywany w wierze, homoseksualizm kryje w sobie własną siłę i własną śmierć

 

fałszywy znak pokoju

141

Tomasz Rowiński

O jaki pokój tu chodzi? Krótkie podsumowanie

147

Paweł Grad

Znak podziału

155

Paweł Milcarek

Fałszywy „znak pokoju”

160

Tomasz Dekert

„Szacunek przede wszystkim”, czyli o "felix culpa" i chłodzie tolerancji

163

Piotr Kaznowski

Kto się nie zgorszy

 

duchowość

167

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu. Rozdział dziesiąty: Eschatologia

 

szkice

171

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Czy koncert w kościele to świętokradztwo?

182

Michał Gołębiowski

Płeć wniebowzięta

 

dyskusja

190

Piotr Sikora

Miłość przewyższająca wszelkie poznanie

 

hyperteksty

202

Monika Grądzka-Holvoote

Przebudzenie senority Prim

203

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Guillaume Dufay, O gemma lux

206

O autorach