okładka
NIEDOSTĘPNY

Nr 62, RP 2015

Sprawiedliwość społeczna

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

5

Michał Barcikowski

Sprawiedliwość społeczna, czyli o osłabianiu zaufania do religii Jezusa Chrystusa

12

Tomasz Rowiński

Koszty istnienia. Polityka prorodzinna jako fundament reformy państwa

25

Artur Górecki

Dezyderat. Pożądane zmiany w systemie edukacji

 

autorzy

44

Jean Madiran

O sprawiedliwości społecznej

86

Erik Peterson

Perfidia iudaica

 

studia

105

Artur Górecki

Stanowisko bł. Honorata Koźmińskiego wobec mariawityzmu w świetle jego korespondencji

 

translatorium

123

Św. Tomasz z Akwinu

Oto Król twój przychodzi

 

rozmowy "Christianitas"

137

Szymon Hiżycki OSB

W symbiozie z otaczającą społecznością

 

duchowość

149

M. Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział jedenasty: O medytacji

158

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu. Rozdział ósmy: Liturgia

 

szkice

166

Michał Gołębiowski

Święta Rodzina – cel ostateczny chrześcijańskiej rodziny

173

Tomasz Dekert

„Msza św. z udziałem dzieci”, czyli o pomyleniu mistagogii z edukacją

178

Tomasz Rowiński

Koniec karnawału

187

Piotr Bodanowicz

Camino de Santiago – by zrozumieć Europę

 

hyperteksty

192

Tomasz Rowiński

Paktowanie z islamem

198

Paweł Grad

Voltaire Hebdo

202

Piotr Chrzanowski

Odrowąż

206

O autorach