Christianitas, nr 73, 2018, 50 lat HV

Redakcja

Fundacja Świętego Benedykta

Christianitas, nr 73, RP 2018.

Christianitas, nr 73, 2018, 50 lat HV

Nr 73, RP 2018

Pięćdziesiąt lat "Humanae vitae"

Spis treści

1

Redakcja

 
3

Spis treści

 
5

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

O fałszywej recepcji encykliki "Humanae vitae"

 

Pięćdziesiąt lat "Humanae vitae"

9

kard. Robert Sarah

Humanae Vitae – droga świętości

 
29

Tomasz Rowiński

Antykoncepcja, czyli małżeństwo jak gdyby Boga nie było

 
33

Kinga Wenklar

Sześć mitów naturalnego planowania rodziny

 
37

Paweł Milcarek

Czy metody naturalnego planowania rodziny zawsze rodzą dobro?

 
39

Tomasz Rowiński

Małżeństwo - lekarstwo na pożądliwość

 

studia

45

Dom Benedict Maria Andersen OSB

Wybierając Dzieło Boże. Benedyktyńskie idee liturgiczne i nowa ewangelizacja

 

rozmowy "Christianitas"

61

Dom Antoine Forgeot OSB

Życie wewnętrzne klasztoru

 
71

Dom Jean Pateau OSB

Nadużycia seksualne: „Nie odwracajmy się od Kościoła”

 

duchowość

85

Cassian Folsom OSB

Święte znaki i aktywne uczestnictwo we Mszy św.

 
107

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły św. Benedykta. Rozdział czwarty: Jakie są „narzędzia” dobrych uczynków

 
135

Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa* Rozdział osiemnasty: O kolejnych utrapieniach życia w zjednoczeniu

 

szkice

146

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Czy muzyce kościelnej potrzebna jest “inkulturacja”?

 
156

John T. Lamont

Tyrania i przemoc seksualna w Kościele katolickim: Tragedia Jezuitów

 

hyperteksty

168

Rick Yoder

Benedykt zbuntowany

 
191

Michał Gołębiowski

„Atakuję Kościół, a nie ludzi wierzących”

 
198

Noty o autorach