Christianitas, nr 74, 2018, Neokomunizm

Redakcja

Fundacja Świętego Benedykta

Christianitas, nr 74, 2018, Neokomunizm

Christianitas, nr 74, 2018, Neokomunizm

Nr 74, RP 2018

Neokomunizm

Spis treści

1

Redakcja

 
3

Spis treści

 
5

Paweł Milcarek

Jaki komunizm powróci? Szkic z alchemii politycznej

 

aktualność Divini Redemptoris

18

Michał Barcikowski

Własnym głosem. O aktualności encykliki Divini Redemptoris

 
27

Tomasz Rowiński

Od komunizmu do relatywizmu. I z powrotem?

 

translatorium

37

Paweł Skibiński

Divini Redemptoris – wstęp do nowego tłumaczenia

 
45

Pius XI

Encyklika Divini Redemptoris

 

rozmowy "Christianitas"

79

Marek Jurek

O neokomunizmie raz jeszcze

 
83

Marek Jurek

Dlaczego Rzym potępił komunizm

 
88

Paweł Grad

Marksizm a chrześcijaństwo albo Kołakowski i MacIntyre

 

studia

112

Łukasz Benedykt Bilski

Czy organista kościelny powinien być osobą wierzącą? Studium na podstawie dokumentów kościelnych

 
134

Michał Gołębiowski

Augustyn katolików, Augustyn „heretyków”. Hozjusz – Frycz Modrzewski

 

duchowość

144

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły św. Benedykta: Rozdział piąty: O posłuszeństwie

 
156

Cécile Bruyère OSB

Życie duchowe i modlitwa. Rozdział dziewiętnasty: O duszach przepełnionych całą pełnią Boga

 

szkice

185

Rafał Sawicki

Komunizm a kapitalizm w kontekście wielkiego głodu na Ukrainie

 
194

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Nieszpory Maryjne Monteverdiego jako zagadka liturgiczna

 
206

O autorach