okładka
DOSTĘPNY

Nr 85, RP 2021

Strażnicy tradycji?

Spis treści

1

Redakcja

3

Spis treści

5

Paweł Milcarek

Czy papieże rządzą zakazami prawowiernych tradycji?

 

traditionis custodes

17

Tomasz Rowiński

Czy Papież może wszystko? Uwagi o tradycji, urzędzie Piotrowym i posłuszeństwie

 

traditionis custodes

35

Paweł Grad

Zrozumieć Traditionis custodes. Analiza listu Ojca Świętego Franciszka do biskupów całego świata prezentującego list apostolski motu proprio traditionis custodes dotyczący użycia liturgii rzymskiej sprzed reformy roku 1970

 

duchowość

134

Dom Paul Delatte OSB

Komentarz do Reguły św. Benedykta Rozdział dwudziesty pierwszy: O dziekanach klasztornych

142

Jerzy Rzekuń

Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu (Joz 24,15)

 

wiersz

145

Gerard Manley Hopkins

Raj-przystań

 

szkice

148

Joseph Pearce

Czy Szekspir był katolikiem?

 

hyperteksty

152

Piotr Chrzanowski

Kilka słów o "Prostej drodze"

154

Piotr Chrzanowski

Reportaż z benedyktyńskiego opactwa

157

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Mak w popiele. O książce "Muzyka jest ważna" Rogera Scrutona

163

Tomasz Dekert

Jak nie prowadzić dialogu międzyreligijnego. Jonathana Sacksa, "Not in God's Name"

174

Noty o autorach