Christianitas 65/2015 Kody homoseksualne/Pytania o Amoris Laetitia

Redakcja

Fundacja Świętego Benedykta

Christianitas, nr 65/2015

Christianitas 65/2015 Kody homoseksualne/Pytania o Amoris Laetitia

Nr 65, RP 2016

Pytania o Amoris Laetitia/Kody homoseksualne

Spis treści

 

Redakcja

 
 

Spis treści

 
 

Michał Barcikowski

Trzy hipotezy o Franciszku

 

pytania o Amori Laetitia

 

Ks. Louis-Marie de Blignières

W sprawie Amoris lætitia

 
 

Robert Spaeman

Nie uprzedzać Bożego Miłosierdzia

 
 

Robert Spaeman

Granice wytrzymałości Kościoła

 
 

Paweł Grad

Unieszkodliwianie Magisterium

 

pożądanie rozkodowane

 

O autorze

 
 

Philippe Ariño

Słownik kodów homoseksualnych – fragmenty

 
 

Philippe Ariño

Przeżywany w wierze, homoseksualizm kryje w sobie własną siłę i własną śmierć

 

fałszywy znak pokoju

 

Tomasz Rowiński

O jaki pokój tu chodzi? Krótkie podsumowanie

 
 

Paweł Grad

Znak podziału

 
 

Paweł Milcarek

Fałszywy „znak pokoju”

 
 

Tomasz Dekert

„Szacunek przede wszystkim”, czyli o "felix culpa" i chłodzie tolerancji

 
 

Piotr Kaznowski

Kto się nie zgorszy

 

duchowość

 

Dom Augustin Savaton OSB

Wartości fundamentalne monastycyzmu. Rozdział dziesiąty: Eschatologia

 

szkice

 

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Czy koncert w kościele to świętokradztwo?

 
 

Michał Gołębiowski

Płeć wniebowzięta

 

dyskusja

 

Piotr Sikora

Miłość przewyższająca wszelkie poznanie

 

hyperteksty

 

Monika Grądzka-Holvoote

Przebudzenie senority Prim

 
 

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Guillaume Dufay, O gemma lux

 
 

O autorach