Mieczysław Gogacz

 

(1926), filozof, znawca ascetyki i mistyki katolickiej. Mieszka w Warszawie.