L. Buoyer

O. Louis Bouyer

 

O. Louis Bouyer (1913-2004), oratorianin, teolog francuski, ekspert Soboru Watykańskiego II, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultor Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Reguiescat in pace!