Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand

 

(1889-1977), niemiecki filozof, teolog, uznawany za jednego z największych katolickich myślicieli XX wieku. Dorastał w protestanckiej rodzinie o bogatych tradycjach intelektualnych, w dorosłym życiu wybrał wiarę katolicką. Tworzył w trudnych czasach szerzenia się nazizmu, wobec którego zachował bezkompromisową postawę. Jest autorem ważnych prac na temat etyki, życia duchowego i katolickiej wizji małżeństwa. Requiescat in pace!