Tomasz Kurzydło

 

(1990), student filozofii UJ, współpracuje z kwartalnikiem Pressje. Urodził się i mieszka w Krakowie.