Ewa Kiedio

 

(1984), redaktor w wydawnictwie i kwartalniku „Więź”, współzałożycielka magazynu „Dywiz. Pismo Katolaickie”. Z wykształcenia filolog polski. Autorka książki „Osobliwe skutki małżeństwa”. Publikowała m.in. w „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu Niedzielnym”, „Kontakcie” oraz na portalach „Deon” i „Tezeusz”. Od 2008 r. żona Marcina. Mieszka w Warszawie.