Christianitas

Tomasz Kisiel, Filip Warowny

 

Tomasz Kisiel, prawnik kanonista i historyk z Krakowa. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest historia prawa oraz kanoniczne prawo karne. Zajmuje się także dziejami Narodowej Demokracji.

Filip Warowny, prawnik z Opola. Jego zainteresowania naukowe to prawo wyznaniowe i administracyjne. Miłośnik historii Opola i muzyki klasycznej.