bp Thomas Paprocki

 

Ordynariusz dicecezji Springfield w stanie Illinois.