Tomasz Dajczak

 

Autor był jednym z inicjatorów odprawiania od 1999 roku tradycyjnej mszy w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, od 22 lat śpiewa chorał gregoriański, pierwotnie w Schola Gregoriana Silesiensis, a od 2010 r. w ściśle liturgicznym zespole Schola Cantorum Sancti Ioseph.