Św. Ambroży

 

(339-397), doktor Kościoła, arcybiskup Mediolanu. Ora pro nobis!