Św. Odon z Cluny

 

(878 - 942), teoretyk muzyki, opat klasztoru św. Piotra i Pawła w Cluny. Ora pro nobis!